Aktuálne výzvy
25-09-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Podpora na investície pre vinársky rok 2014/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
25-09-2014
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Výzva pre opatrenie 2.1 opätovne vyhlásená
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky opätovne vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
25-09-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Roadshow 2014
Úrad vlády Slovenskej republiky organizuje v septembri a októbri 2014 roadshow po stredných a stredných...
25-09-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ARS: Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
V rámci Akcie Rakúsko - Slovensko sa môžu v roku 2014 uchádzať žiadatelia o nasledujúce štipendiá: •...
25-09-2014
veda a výskum
7RP: Výzva na predkladanie žiadostí o investície do start-upov
Konzorcium stredo a východoeurópskych technologických akcelerátorov pod značkou CEED Tech, bude distribuovať...
15-09-2014
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Nový programový manuál, verzia 5.0.1.
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
15-09-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Výzva na predkladanie žiadostí o NPF v rámci opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke výzvu v rámci opatrenia...
15-09-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra, zverejnila na svojej webovej stránke výzvu pre oprávnené obce k predkladaniu...
12-09-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Karpatská nadácia:Program štipendií T-Systems Slovakia je opäť otvorený
Karpatská nadácia otvorila piaty ročník Programu štipendií T-Systems Slovakia. Program ponúka finančnú...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje