Aktuálne výzvy
24-01-2020
veda a výskum
SIEA: Začínajúce inovatívne firmy a startupy môžu vďaka projektu „V4 Innovators“ absolvovať stáž v Izraeli
V poradí už druhú výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov v rámci projektu „V4 Innovators“...
24-01-2020
životné prostredie
MINV: Pre PCB látky po Chemku Strážske je vyhlásená mimoriadna situácia na východe Slovenska
V stredu 22. januára 2020 bola na východe Slovenska vyhlásená mimoriadna situácia pre toxický odpad,...
24-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Lesy musíme prispôsobiť klimatickým zmenám
V Hornom Smokovci sa stretli lesníci na dvojdňovej medzinárodnej konferencii, zameranej na aktuálne problémy...
23-01-2020
životné prostredie
OP KŽP: Prezentácia k 56. a 58. výzve z Informačného seminára uskutočneného 21.1.2020 v Banskej Bystrici
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
23-01-2020
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KŽP: Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci 5. výzva – 22. hodnotiace kolo, 16. výzva – 7. hodnotiace kolo a 29. výzva – 5. hodnotiace kolo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
20-01-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy
Podpora administratívnych kapacít miest a obcí vykonávajúcich manažérske činnosti v oblasti regionálneho...
20-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Schéma na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (schéma pomoci de minimis)
Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia,...
17-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v prostredi PPA"
Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti...
17-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Rozvoj rizikovej analýzy a implementácia antifraudového systému v agendových IS PPA"
Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje