Aktuálne výzvy
10-08-2017
sociálne projekty
MP SR: Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov
• Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov • Celkový objem...
10-08-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení výzvy číslo OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo...
25-07-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava...
11-07-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu
Vypísali sme novú eurofondovú výzvu, ktorá je zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie...
11-07-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam pre žiadateľov z PRV 2014 - 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,...
11-07-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení vyzvania na predkladanie ŽoNFP pre projekty technickej pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo...
04-07-2017
sociálne projekty
MINV: Úrad splnomocnenca vyhlásil výzvu na predkladanie projektov k dotačnej schéme
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií...
04-07-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 PRV
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
23-06-2017
životné prostredie
MŽP SR: Nový enviro projekt má naučiť deti separovať odpad
Slovensko má v triedení odpadu veľké rezervy, spomedzi krajín Európskej únie má jedny z najhorších výsledkov....
23-06-2017
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINV: Poslanci schválili novelu zákona o financovaní škôl, ktorá pamätá na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
Viac asistentov do škôl, príspevok pre deti z chudobných rodín v škôlkach, priestor pre normalizáciu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje