Aktuálne výzvy
05-09-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Ukončenie výzvy PPA: Opatrenie 1.5
UKONČENIE VÝZVY: Na stránke PPA bolo uverejnené oznámenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok...
19-08-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
NOVINKA: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o...
19-08-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky: Jazykové laboratóriá pre základne a stredné školy 2008
VÝSLEDKY : Na stránke Ministerstva školstva SR bol uverejnený zoznam podporených jazykových laboratórií,...
05-08-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie žiadostí o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Nariadenie komisie č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým...
04-08-2008
sociálne projekty
Dotácia na humanitnú starostlivosť
NEPREHLIADNITE: V rámci Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5.decembra...
01-08-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA k projektom odovzdávaným v rámci opatrenia 1.5 Odbytové organizácie výrobcov
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 –...
01-08-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky ROP 1.1. Infraštruktúra vzdelávania - 2. kolo
Riadiaci orgán pre ROP v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na svojej...
23-07-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva MZ SR: 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc
Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo dňa 22.7.2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
23-07-2008
životné prostredie
Výzvy MŽP SR: 1.1 Vodovody a 1.2 Kanalizácie
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo dňa 14.7. 2008 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný...
23-07-2008
životné prostredie
Výzva EKOPOLIS: Blokový grant EMVO-TUR
VÝZVA NADÁCIE EKOPOLIS: Na stránke Nadácie Ekopolis bola zverejnená II. výzva v rámci Blokového grantu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje