Aktuálne výzvy
20-01-2014
sociálne projekty
OSF: II. KOLO VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O GRANT Z PROGRAMU PRE MVO „DEMOKRACIA A ĽUDSKÉ PRÁVA“
Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje II. kolo Výzvy na podávanie žiadostí o grant z Fondu pre MVO...
20-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Ekopolis: Program Zelené oázy – výsledky I. kola hodnotenia
Do uzávierky prvého kola grantového programu Zelené oázy - ročník 2014 – podporovaného spoločnosťou Slovnaft,...
20-01-2014
sociálne projekty
MV SR: Zvýši sa počet rómskych zdravotných asistentov
Projekt Zdravé komunity zameraný na podporu zdravia obyvateľov rómskych komunít, šírenie prevencie...
20-01-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Oznámenie č. 18 zo dňa 16.01.2014 (Dodatok č.1 k Výzve na opatrenia 2.1 a 2.2 OPRH)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné...
17-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ŠTIPENDIÁ (NIELEN) PRE UMELCOV/ŠTUDENTOV UMELECKÝCH ODBOROV
Pozvánka na informačný seminár o štipendijných ponukách na študijné/výskumné pobyty v zahraničí spoluorganizovaný...
17-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Oznámenie pre prijímateľov NFP- Usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov č. 1/2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie...
16-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
IKEA: Program ZELENÁ ŠKOLA
IKEA kladie dlhodobo veľký dôraz na ochranu a zlepšovanie životného prostredia po celom svete. Zdroje...
16-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Európsky univerzitný inštitút: Výskumné granty na PhD. programy Európskeho univerzitného inštitútu
Európsky univerzitný inštitút (European University Institute - EUI) so sídlom v talianskom Fiesole, jedinečná...
16-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Občianske združenie LEAF: ŠTIPENDIÁ PRE SLOVENSKÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV V ZAHRANIČÍ
V rámci programu Slovak Professionals Abroad občianskeho združenia LEAF budú identifikovaní inšpiratívni...
16-01-2014
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.1
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje