Aktuálne výzvy
11-06-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie PPA zo dňa 09.06.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
11-06-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov
PPA uverejnila nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 02.06.2014 pre...
11-06-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov pomoci z OP RH 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov
PPA uverejnila nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 01.06.2014 pre...
11-06-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO-4-13-3
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 5. júna 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve...
11-06-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: O Z N A M o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov s kódom OPŽP-PO2-14-1-VP pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami
MŽP SR ako RO pre OPŽP zverejnilo O Z N A M o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov s kódom...
05-06-2014
sociálne projekty
Centrum pre filantropiu (CPF):Tu sa nám páči, tu chceme žiť- 9. ročník GRANTOVÉHO PROGRAMU BAUMIT PRE AKTÍVNYCH ĽUDÍ
Základnou misiou programu je podporovať organizácie, obce, aktívnych občanov, ktorí nezostávajú pri tom...
05-06-2014
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Grantový program Viac umenia je otvorený!
Nadácia podporí aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov štúdia a slobodných...
05-06-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP k zrušeniu pozastavenia projektov v rámci Opatrenia 1.1
V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1297/2013 z 11....
05-06-2014
sociálne projekty
OP Zdravotnictvo: Výzva OPZ 2014/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská je vyhlásená
Dňa 3. júna 2014 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
30-05-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje