Aktuálne výzvy
22-05-2014
veda a výskum
MH SR: O návratnú finančnú výpomoc z Inovačného fondu možno žiadať až do 20. júna 2014
Inovačný fond n. f., ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, s cieľom podporiť rozvoj...
20-05-2014
veda a výskum
OPVaV: Aktualizácia č. 1 k Umerneniu ASFEU č. 1/2014 pre prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývoj k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní
ASFEU oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) pre operačný program Výskum a vývoj...
20-05-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU V RÁMCI SEKCIE ORGANIZÁCIE TRHU – PODPORA NA PROPAGÁCIU NA TRHOCH TRETÍCH KRAJÍN PRE VINÁRSKY ROK 2013/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava oznamuje všetkým žiadateľom o podporu...
16-05-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
MDVaRR SR: Súťaž Najlepšia inovácia v cestovnom ruchu
Vyzdvihnúť originálne myšlienky a kreatívne nápady, ktoré podporujú rozvoj turizmu na Slovensku. To je...
16-05-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU V RÁMCI SEKCIE ORGANIZÁCIE TRHU – PODPORA NA INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2013/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na investície pre vinársky rok...
14-05-2014
sociálne projekty
Nadácia Orange: Grantový program pre optimistov- výsledky projektov
Už 15. rok pomáha Nadácia Orange meniť svet na lepšie miesto pre všetkých a riešiť problémy v rôznych...
14-05-2014
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Spustila prihlasovanie na Naše Mesto
Do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto, sa za niekoľko hodín zapojilo 1 300 dobrovoľníkov....
14-05-2014
sociálne projekty
Nadácia VÚB: Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom...
14-05-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond: Oznámenie
Enviromentálny fond oznamuje žiadateľom, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie...
14-05-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Oznámenie č. 109 zo dňa 13.05.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34, Výzva č. 2014/PRV/35)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje