Aktuálne výzvy
13-06-2006
veda a výskum
Podpora výskumu a vývoja
Ministerstvo školstva SR v súlade s „Výnosom Ministerstva školstva SR z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr....
08-06-2006
sociálne projekty
Grantový program Šanca pre Váš región
Konto ORANGE vyhlasuje 1. júna 2006, druhú fázu Grantového programu Šanca pre Váš región, určení pre...
07-06-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program Šanca pre Váš región
Konto ORANGE vyhlasuje 1. júna 2006, druhú fázu Grantového programu Šanca pre Váš región, určení pre...
07-06-2006
sociálne projekty
Program „Kultúra bez bariér“
Charakteristika grantového programu „Kultúra bez bariér“ Výška podpory: -program rozdelí celkovo...
30-05-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Dotácie na jazykové laboratóriá
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vyhlásilo novú výzvu pre rozvojový projekt „Jazykové laboratóriá...
26-05-2006
životné prostredie
!!!Upozornenie: ukončenie prijímania žiadostí pre opatrenia 2.1, 2.2, 2.3 Priority 2 Environmentálna infraštruktúra
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR s účinnosťou od 31.05.2006 uzatvára prijímanie žiadostí o NFP...
18-04-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Uzavretá výzva na implementáciu Akčných plánov Národnej Lisabonskej stratégie II Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva SR Sekcia európskej integrácie Odbor pre Európsky sociálny fond vyhlasuje UZAVRETÚ...
31-03-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
V ý z v a na predkladanie žiadostí o podporu historicky a spoločensky významných zariadení Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. a Závodisko š.p. Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra v zmysle výnosu MP SR č . 806/2004-100 zo dňa 13. apríla 2004 o podrobnostiach...
31-03-2006
sociálne projekty
Výzva na predkladanie projektov pre program Podpory rozvoja regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti prostredníctvom lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie.
Fond sociálneho rozvoja dňa vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov: program Podpora rozvoja regionálnej...
28-03-2006
sociálne projekty
CEE Trust vyzýva na predkladanie projektov.
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (“CEE Trust”) je nezávislá organizácia, ktorá sa...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje