Aktuálne výzvy
21-08-2006
sociálne projekty
Komunitná nadácia Zdravé mesto podporí malé verejnoprospešné projekty v regióne Banská Bystrica, Zvolen a Sliač
Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlasuje grantovú uzávierku pre podporu verejnoprospešných projektov...
17-08-2006
priemyseľ a výroba
Dotácie na podporu priemyslu a služieb ( uzávierka 20. októbra 2006)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 16.8.2006 výzvu pre prodnikateľské subjekty...
15-08-2006
priemyseľ a výroba
VÝZVA PRE VÝROBCOV NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA COLNÉ SUSPENZIE A COLNÉ KVÓTY
Slovenskí výrobcovia majú opäť možnosť uplatniť si prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR (MH...
15-08-2006
priemyseľ a výroba
VÝZVA PRE PODNIKATEĽOV, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM PREZENTOVAŤ SA V TALIANSKU
Slovenskí podnikatelia majú možnosť zúčastniť sa na 70. ročníku medzinárodného všeobecného veľtrhu Fiera...
14-08-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
INFORMÁCIA O PRIPRAVOVANEJ VÝZVE NA VZDELÁVANIE
Dňa 24.8.2006 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlási výzvu pre Sektorový operačný program...
04-08-2006
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Výzva na podávanie žiadostí na podporu akcií týkajúcich sa presunu na iný druh dopravy.
VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV AKCIÍ TÝKUJÚCICH SA PRESUNU NA INÝ DRUH DOPRAVY, URÝCHĽUJÚCICH AKCIÍ A VZÁJOMNÝCH...
04-08-2006
veda a výskum
Výzva na predkladanie žiadostí na podporu využívania internetu a nových online technológií
1. Ciele a opis Európska komisia prijala pracovný program a výzvu na predkladanie ponúk s cieľom implementovať...
02-08-2006
kultúra a umenie
VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV: VÁŽIME SI UMENIE A KULTÚRU
VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV: VÁŽIME SI UMENIE A KULTÚRU NOVÝ PROGRAM STREDOEURÓPSKEJ NADÁCIE VÝZVA...
27-07-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantový program "Chránené dielne".
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantový program "Chránené dielne". Svoje žiadosti o grantové...
14-07-2006
kultúra a umenie
Súťaž Kultúrna pamiatka roka má uzávierku 30. júla
S cieľom podporiť zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje