Aktuálne výzvy
13-01-2007
sociálne projekty
Program podpory výchovno-vzdelávacích programov
Cieľom programu je podporiť alternatívne výchovno-vzdelávacie programy, ktoré posilnia predškolskú prípravu...
13-01-2007
sociálne projekty
Program podpory zamestnanosti
Cieľom programu je integrácia Rómov na trh práce prostredníctvom vytvárania obecných firiem, sociálnych...
13-01-2007
sociálne projekty
Program podpory vytvárania strategických rozvojových dokumentov v obciach s koncentráciou rómskeho obyvateľstva
Cieľ programu: • zabezpečiť efektívne čerpanie štrukturálnych fondov v obciach s vysokou koncentráciou...
13-01-2007
sociálne projekty
Program podpory projektovej dokumentácie a výstavby technickej vybavenosti.
Cieľ programu 1. podpora projektovej dokumentácie pre výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu...
13-01-2007
veda a výskum
Verejné prerokovanie Operačného programu Informatizácia spoločnosti
Úrad vlády Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že 18. 1. 2007 o 10:00 sa v priestoroch Úradu...
09-01-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program Obnovme si svoj dom
Program Obnovme si svoj dom Čo je grantový program Obnovme si svoj dom? Grantový program Obnovme...
08-01-2007
sociálne projekty
Vyhlásenie výsledkov programu PrieStory
III. ročník programu PrieStory Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie EKOPOLIS zo dňa 23. 12....
08-01-2007
kultúra a umenie
MEDIA 2007 — Vývoj, distribúcia, propagácia a vzdelávanie v oblasti audiovizuálnej tvorby
1. Ciele a popis Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z rozhodnutia Európskeho parlamentu a...
08-01-2007
kultúra a umenie
Media 2007 – vývoj, distribúcia a propagácia audiovizuálnych projektov
Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov projektov v oblasti kultúry a médií programu...
08-01-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
JUNIOR INTERNET - šanca pre mladých
Junior Internet je projekt pre mladých do 18 rokov, ktorí sa aktívne zaujímajú o internet. Títo sa môžu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje