Aktuálne výzvy
20-02-2017
sociálne projekty
MINV: Schválené národné projekty pomôžu marginalizovaným rómskym komunitám
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské...
16-02-2017
sociálne projekty
MINV: Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť
Dňa 13. februára 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť...
16-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Rozširujeme podpory na pestovanie jahôd, lieskových orechov, bazy, či ruže jabĺčkovej
Zvýšenie diverzifikácie pestovaných plodín na Slovensku vnímame ako nevyhnutnú súčasť prípravy na klimatické...
14-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Tlačová správa o stave schvaľovania platieb priamych podpôr pre kampaň 2016 k 07.02.2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako príslušný orgán štátnej správy...
14-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie k neschváleniu priamych platieb
SPPK dňa 27. 1. 2017 oslovila generálneho riaditeľa PPA so žiadosťou o poskytnutie informácií o dôvodoch...
08-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí v rámci žiadosti na rok...
08-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zoznam uzatvorených zmlúv OP Rybné hospodárstvo
PPA zverejnila Zoznam uzatvorených zmlúv za Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 k 31.12.2016...
08-02-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 4 k 6. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
01-02-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu za rok 2016
Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu za rok 2016 s termínom doručenia do 28.04.2017 pre podniky...
01-02-2017
životné prostredie
OP KŽP: Príručka pre prijímateľa SO MV SR – verzia 2.2
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje