Aktuálne výzvy
26-08-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
PO VUC: Brusel - Open days 2016
Od 10. do 13. októbra 2016 sa uskutoční Európsky týždeň regiónov a miest Regióny a mestá za trvalo-udržateľný...
26-08-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
TSK: Ministerstvo a sprostredkovateľský orgán Trenčianskej župy rokovali o nastavení procesov implementácie IROP
V pondelok 22. augusta 2016 sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ako Sprostredkovateľského...
26-08-2016
kultúra a umenie
UNSK: Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja...
26-08-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Upozornenie pre dovozcov a vývozcov
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje držiteľov dovozných a vývozných licencií na správne vypisovanie...
18-08-2016
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.5
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
15-08-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MP SR: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydá na jeseň výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl
• Nová výzva na zvýšenie kapacít materských škôl v objeme desiatok miliónov miliónov eur • Predchádzajúcu...
15-08-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydá na jeseň výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl
• Nová výzva na zvýšenie kapacít materských škôl v objeme desiatok miliónov miliónov eur • Predchádzajúcu...
11-08-2016
priemyseľ a výroba
OPVAI: MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO VÝZVU NA PODPORU INOVÁCIÍ A TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje