Aktuálne výzvy
07-10-2013
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Informačné semináre k výzve OPZ 2013/ 2.1/01
Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať dňa 24.10. 2013 v Nitre...
07-10-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb a priamych platieb na rok 2013
PPA uverejňuje Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách...
07-10-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie PPA k výzve č. 2013/PRV/28 – aktualizácia č. 3
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
07-10-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia SLSP: Podpora vysokoškolských projektov v školskom roku 2013/2014
Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje 2. ročník grantového programu Podpora vysokoškolských...
07-10-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VÚB: Súťaž Economicus
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom...
07-10-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VÚB: Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2013
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického...
07-10-2013
veda a výskum
Správa o stave Európskeho výskumného priestoru
Je potrebné podniknúť ešte veľa krokov, aby došlo k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru (ERA)....
07-10-2013
životné prostredie
Program obnovy dediny: Rozšírenie programu na rok 2014
V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola v rámci Programu obnovy dediny 2014 rozšírená...
07-10-2013
priemyseľ a výroba
OP Informatizácia spoločnosti: OPIS sa prezentoval na konferencii IT SUMMIT
Vo štvrtok 3. októbra 2013 prezentoval svoje doterajšie výsledky na medzinárodnej konferencii IT SUMMIT...
27-09-2013
sociálne projekty
IKEA: projekt „Pre najdôležitejších ľudí na svete“
Nachádza sa vo vašom okolí organizácia, ktorá sa venuje deťom? Myslíte si, že by IKEA mohla svojimi výrobkami...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje