Aktuálne výzvy
24-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/1.2/07-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy...
24-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/4.1/05-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy...
24-09-2013
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPVaV-2013/4.1/04-SORO (schéma štátnej pomoci)
Na stránke www.asfeu.sk bol zverejnený rezervačný systém pre záujemcov o konzultácie v rámci výzvy s...
24-09-2013
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v...
24-09-2013
cestovný ruch, rozvoj vidieka
MH SR: Výzva na podporu priemyselných klastrových organizácií
Dňa 17. septembra 2013 bola zverejnená na stránke www.mhsr.sk výzva na podporu priemyselných klastrových...
24-09-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program medziregionálnej spolupráce - INTERREG 2014-2020
Program medziregionálnej spolupráce nadväzuje na pozitívne skúsenosti získané v rámci Iniciatívy Spoločenstva...
24-09-2013
sociálne projekty
Nadácia SPP: Program O krok vpred
Nadácia SPP v spolupráci s ADELI Centrom vyhlásili ďalší ročník programu O krok vpred. ZÁMER PROGRAMU: Zámerom...
24-09-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
MF SR plánuje obstarať audity na zabezpečenie úspešného čerpania eurofondov
Ministerstvo financií SR zabezpečí prostredníctvom verejného obstarávania audítorské služby na vykonanie...
02-09-2013
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Výzva pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Dňa 28.08.2013 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy...
02-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informácia o výsledkoch kontroly formálnej správnosti žiadosít o NFP v rámci výzvy OPV-2012/1.1/08-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje