Aktuálne výzvy
29-01-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Pripravovaný národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program...
29-01-2020
životné prostredie
OP KŽP: Informačný seminár k výzvam s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 a OPKZP-PO4-SC411-2019-61 v Prešove a Žiline
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
29-01-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020
Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka figuruje indikatívny harmonogram...
24-01-2020
veda a výskum
SIEA: Začínajúce inovatívne firmy a startupy môžu vďaka projektu „V4 Innovators“ absolvovať stáž v Izraeli
V poradí už druhú výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov v rámci projektu „V4 Innovators“...
24-01-2020
životné prostredie
MINV: Pre PCB látky po Chemku Strážske je vyhlásená mimoriadna situácia na východe Slovenska
V stredu 22. januára 2020 bola na východe Slovenska vyhlásená mimoriadna situácia pre toxický odpad,...
24-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Lesy musíme prispôsobiť klimatickým zmenám
V Hornom Smokovci sa stretli lesníci na dvojdňovej medzinárodnej konferencii, zameranej na aktuálne problémy...
23-01-2020
životné prostredie
OP KŽP: Prezentácia k 56. a 58. výzve z Informačného seminára uskutočneného 21.1.2020 v Banskej Bystrici
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
23-01-2020
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KŽP: Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci 5. výzva – 22. hodnotiace kolo, 16. výzva – 7. hodnotiace kolo a 29. výzva – 5. hodnotiace kolo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
20-01-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy
Podpora administratívnych kapacít miest a obcí vykonávajúcich manažérske činnosti v oblasti regionálneho...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje