Aktuálne výzvy
26-09-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Novy program podpory na skraslenie miest
Nadacia Pontis vyhlasila novy grantovy program TESCO pre zdravsie mesta. O grant mozu poziadat...
14-09-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Podpora na vzdelávanie zamestnancov v rámci Bratislavského samosprávneho kraja
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 14. septembra 2006 výzvu...
14-09-2006
sociálne projekty
Podpora na zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce (uzávierka 13. november 2006)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo dňa 14. septembra 2006 výzvu na predkladanie...
13-09-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
Podpora na budovanie a skrášľovanie verejných priestranstiev
Nadácia EKOPOLIS vyhlásila nnnový grantový program PRIESTORY. Program podporuje myšlienku zapojiť...
13-09-2006
sociálne projekty
Podpora na budovanie a skrášľovanie verejných priestranstiev
Nadácia EKOPOLIS vyhlásila nnnový grantový program PRIESTORY. Program podporuje myšlienku zapojiť...
06-09-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VÚB vypisuje nový grantový program Pre Vzdelanie.
Cieľom programu Pre Vzdelanie je podpora mladých ľudí vo veku nad 18 rokov, ktorí aktívne hľadajú spôsoby...
06-09-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Konto Orange pomáha hendikepovaným študentom
Konto Orange vyhlasuje nový štipendijný program pre hendikepovaných stredoškolských a vysokoškolských...
05-09-2006
sociálne projekty
Podpora na zlepšenie kvality života telesne a duševne postihnutých
Grantová schéma pre NÁDEJ Cieľom programu je podporiť zlepšenie kvality života mentálne a telesne...
05-09-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na podávanie žiadostí na podporu kultúry a športu v Nitrianskom samosprávnom kraji
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja...
05-09-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na podávanie žiadostí na podporu kultúry a športu v Nitrianskom samosprávnom kraji
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje