Aktuálne výzvy
15-08-2006
priemyseľ a výroba
VÝZVA PRE VÝROBCOV NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA COLNÉ SUSPENZIE A COLNÉ KVÓTY
Slovenskí výrobcovia majú opäť možnosť uplatniť si prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR (MH...
15-08-2006
priemyseľ a výroba
VÝZVA PRE PODNIKATEĽOV, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM PREZENTOVAŤ SA V TALIANSKU
Slovenskí podnikatelia majú možnosť zúčastniť sa na 70. ročníku medzinárodného všeobecného veľtrhu Fiera...
14-08-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
INFORMÁCIA O PRIPRAVOVANEJ VÝZVE NA VZDELÁVANIE
Dňa 24.8.2006 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlási výzvu pre Sektorový operačný program...
04-08-2006
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Výzva na podávanie žiadostí na podporu akcií týkajúcich sa presunu na iný druh dopravy.
VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV AKCIÍ TÝKUJÚCICH SA PRESUNU NA INÝ DRUH DOPRAVY, URÝCHĽUJÚCICH AKCIÍ A VZÁJOMNÝCH...
04-08-2006
veda a výskum
Výzva na predkladanie žiadostí na podporu využívania internetu a nových online technológií
1. Ciele a opis Európska komisia prijala pracovný program a výzvu na predkladanie ponúk s cieľom implementovať...
02-08-2006
kultúra a umenie
VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV: VÁŽIME SI UMENIE A KULTÚRU
VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV: VÁŽIME SI UMENIE A KULTÚRU NOVÝ PROGRAM STREDOEURÓPSKEJ NADÁCIE VÝZVA...
27-07-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantový program "Chránené dielne".
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantový program "Chránené dielne". Svoje žiadosti o grantové...
14-07-2006
kultúra a umenie
Súťaž Kultúrna pamiatka roka má uzávierku 30. júla
S cieľom podporiť zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva...
10-07-2006
sociálne projekty
Podpora projektov neziskových organizácií.
CITIBANK - Granty CIEĽ PROJEKTU Citigroup napomáha rozvoju a zlepšeniu podmienok života...
06-07-2006
sociálne projekty
Programy pre sociálne skupiny z oblasti veľkých grantov ( uzávierka: priebežne do konca roka)
I. Cieľ programu Cieľom Programu veľkých grantov je podporovať vznik moderných a kvalitných sociálnych...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje