Aktuálne výzvy
06-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie č. 123 zo dňa 05.10.2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
01-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1164 z 15....
01-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1164 z 15....
01-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
01-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 30.09.2015 (Výzva č. 1/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
01-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie č. 122 zo dňa 30.09.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
24-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Pozvánka
Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva pozýva na konferenciu: Program rozvoja vidieka...
23-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE MASLA
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie...
23-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie...
22-09-2015
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO4-15-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Usmernenie č. 1...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje