Aktuálne výzvy
27-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie PPA zo dňa 20.10.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
27-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3303/2015-640
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Usmernenie k nariadeniu vlády...
06-10-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
06-10-2015
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie poskytovateľa č. 15/2015
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
06-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
06-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie č. 123 zo dňa 05.10.2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
01-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1164 z 15....
01-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1164 z 15....
01-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
01-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 30.09.2015 (Výzva č. 1/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje