Aktuálne výzvy
12-01-2018
priemyseľ a výroba
OPVaI: VLÁDA SR SCHVÁLILA ZMENU OPERAČNÉHO PROGRAMU
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 10.01.2018 prerokovala a schválila materiál „Zmena...
12-01-2018
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
PPA: Program Školské mlieko
PPA oznámila na svojej internetovej stránke www.apa.sk žiadateľom, že zverejnila aktualizované interaktívne...
12-01-2018
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
PPA: Program Školské ovocie
PPA oznámila na svojej internetovej stránke www.apa.sk žiadateľom, že zverejnila aktualizované interaktívne...
11-01-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Pozvánka na prednášku - Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vás srdečne pozýva na prednášku spojenú s diskusiou na...
10-01-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa stávajú v spoločnosti čoraz dôležitejšími
Podpora slovenských potravín, boj s dvojakou kvalitou na celoeurópskej úrovni, lokálne pulty v reťazcoch,...
09-01-2018
životné prostredie
OP KŽP: Informačný seminár v Prešove k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
09-01-2018
životné prostredie
ENVIROFOND: Informácia pre žiadateľov o podporu formou úveru pre rok 2018
Environmentálny fond zverejnil na svojej internetovej stránke formuláre žiadostí o poskytnutie podpory...
09-01-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Malých farmárov budú podporení piatimi miliónmi eur
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na podporu malých farmárov. Chce tak...
22-12-2017
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINV: Rezort vnútra zvýši v škôlkach vzdelanostnú úroveň detí z rómskych komunít
V škôlkach pribudne počet detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK), čím sa zvýši ich...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje