Aktuálne výzvy
14-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie k neschváleniu priamych platieb
SPPK dňa 27. 1. 2017 oslovila generálneho riaditeľa PPA so žiadosťou o poskytnutie informácií o dôvodoch...
08-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí v rámci žiadosti na rok...
08-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zoznam uzatvorených zmlúv OP Rybné hospodárstvo
PPA zverejnila Zoznam uzatvorených zmlúv za Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 k 31.12.2016...
08-02-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 4 k 6. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
01-02-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu za rok 2016
Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu za rok 2016 s termínom doručenia do 28.04.2017 pre podniky...
01-02-2017
životné prostredie
OP KŽP: Príručka pre prijímateľa SO MV SR – verzia 2.2
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia...
01-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PLATBU
OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA – II. obdobie Viac...
27-01-2017
životné prostredie
OP KŽP: ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM Č. 15 A 16 V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SA BUDE KONAŤ V BANSKEJ BYSTRICI
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
27-01-2017
sociálne projekty
MPSR: Ministerstvo pôdohospodárstva naštartovalo čerpanie eurofondov, a realizuje ich transparentne a odborne
Reakcia na medializovanú tlačovú konferenciu strany Sloboda a Solidarita: Slovensko po dvoch rokoch od...
27-01-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytnutiu grafických príloh
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o priame podpory, že v súlade s ustanovením čl....

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje