Aktuálne výzvy
21-02-2017
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Ministerstvo školstva zverejnilo Akčný plán NPRVV na rok 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo v súvislosti s prípravou zásadnej reformy...
20-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Pozvánky na Informačné dni pre poľnohospodárov bývalého Západoslovenského, Stredoslovenského a Východoslovenského kraja
Pozvánky na Informačné dni pre poľnohospodárov bývalého Západoslovenského, Stredoslovenského a Východoslovenského...
20-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Pozvánka na konferenciu "Budúcnosť hospodárenia v znevýhodnených oblastiach na Slovensku"
Konferencia sa uskutoční 2. marca 2017 v Hoteli AquaCity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 v Poprade. Cieľom...
20-02-2017
sociálne projekty
MINV: Schválené národné projekty pomôžu marginalizovaným rómskym komunitám
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské...
16-02-2017
sociálne projekty
MINV: Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť
Dňa 13. februára 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť...
16-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Rozširujeme podpory na pestovanie jahôd, lieskových orechov, bazy, či ruže jabĺčkovej
Zvýšenie diverzifikácie pestovaných plodín na Slovensku vnímame ako nevyhnutnú súčasť prípravy na klimatické...
14-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Tlačová správa o stave schvaľovania platieb priamych podpôr pre kampaň 2016 k 07.02.2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako príslušný orgán štátnej správy...
14-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie k neschváleniu priamych platieb
SPPK dňa 27. 1. 2017 oslovila generálneho riaditeľa PPA so žiadosťou o poskytnutie informácií o dôvodoch...
08-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí v rámci žiadosti na rok...
08-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zoznam uzatvorených zmlúv OP Rybné hospodárstvo
PPA zverejnila Zoznam uzatvorených zmlúv za Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 k 31.12.2016...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje