Aktuálne výzvy
03-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva...
03-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory...
03-05-2016
sociálne projekty
MP SR: Interreg V-A SK-CZ – vyhlásenie výziev
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro...
03-05-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MP SR: Výzva na tréningový kurz pre biologické riziká v potravinovom reťazci s gesciou EFSA
Radi by sme Vás informovali o iniciatíve usporiadania tréningového kurzu organizovaného v spolupráci...
28-04-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Vodohospodári a dve stredné odborné školy podpísali memorandum o spolupráci
Za účasti ministra školstva Petra Plavčana, ministra práce Jána Richtera a štátneho tajomníka rezortu...
27-04-2016
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola pre 11. výzvu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
27-04-2016
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola pre 10. výzvu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
27-04-2016
životné prostredie
OP KŽP: Informačný seminár k výzvam č. 10 a č. 11 Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraným na oblasť odpadového hospodárstva
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
27-04-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje