veda a výskum
2019-01-14
veda a výskum
MINEDU: Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a bieloruských organizácií
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej...
2018-10-11
veda a výskum
OPVAI: VÝZVA NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA V BRATISLAVSKOM KRAJI
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie...
2018-03-22
veda a výskum
OPVaI: INFORMÁCIA O UZATVORENÍ VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie...
2018-03-16
veda a výskum
OPVaI: REVÍZIA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE
Dňa 21. 2. 2018 bolo Európskou komisiou vydané Vykonávacie rozhodnutie komisie, ktorým sa schvaľuje zmena...
2018-03-07
veda a výskum
MINEDU: V Bratislave sa hovorilo o zapájaní sa do programu Horizont 2020
Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa dnes...
2017-11-20
veda a výskum
MINEDU: Rezortu školstva sa podarilo dohodnúť spustenie eurofondov pre vedcov už v tomto roku
Výzvy na čerpanie eurofondov v operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) budú vyhlásené ešte v tomto...
2017-10-04
veda a výskum
MINEDU: Ministerka školstva Martina Lubyová vyhlásila novú všeobecnú výzvu APVV
Všeobecnú výzvu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) na rok 2017 s alokáciou 33 miliónov eur vyhlásila...
2017-09-29
veda a výskum
OPVAI: MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO AKTUALIZÁCIU HARMONOGRAMU VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽONFP NA ROK 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie...
2016-06-22
veda a výskum
MINEDU: Grantová schéma VEGA má nových členov
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan slávnostne vymenoval nových členov grantovej...
2016-06-21
veda a výskum
MINEDU: Excelentná veda
Excelentnosť výskumníka a excelentnosť jeho projektu. Tieto dve kritériá sú rozhodujúce pre vedca, ak...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje