Aktuálne výzvy
01-03-2017
životné prostredie
MINV: Odstrániť nelegálne skládky a zlepšiť systém nakladania s odpadom môže 1043 miest a obcí
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské...
28-02-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Vyhlásená Výzva o NFP zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
27-02-2017
životné prostredie
SIEA: Pripravovaná výzva zameraná na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
27-02-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o vyhlásení 18. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
27-02-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o vyhlásení 17. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
24-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zverejňovanie informácií o podporách nad rámec zákona
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v rámci plánu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti...
23-02-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú...
22-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie resp. o rozšírenie záväzku na opatrenie platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov v roku 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie...
21-02-2017
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Ministerstvo školstva zverejnilo Akčný plán NPRVV na rok 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo v súvislosti s prípravou zásadnej reformy...
20-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Pozvánky na Informačné dni pre poľnohospodárov bývalého Západoslovenského, Stredoslovenského a Východoslovenského kraja
Pozvánky na Informačné dni pre poľnohospodárov bývalého Západoslovenského, Stredoslovenského a Východoslovenského...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje