Aktuálne výzvy
22-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že...
18-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam pre žiadateľov o schválenie spracovateľskych podnikov a nákupcov krmiva
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznam pre žiadateľov o schválenie...
18-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Poznatky z krížového plnenia
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Poznatky z krížového plnenia Viac...
18-02-2010
veda a výskum
OPBK: Časový posun vyhlásenia výziev pre OPBK, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti – skupina aktivít 2.2.3
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že z dôvodu aktualizácie schémy štátnej...
18-02-2010
životné prostredie
OP ŽP: Výzvy 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo dlho očakávané výzvy na podávanie projektov na podporu...
18-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Poznatky z krížového plnenia
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Poznatky z krížového plnenia Viac...
18-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznam PPA: Znizenie opravnenych vydavkov v ramci opatrenia 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznam pre žiadateľov o NFP...
18-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Školenie: Adaptácia WEB Pôdneho portálu VUPOP a komplexné poskytovanie geografických priestorových informácií a vzdelávania v rámci krížového plnenia a PRV
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej internetovej stránke Pozvánku na seminár/školenie:...
18-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Žiadatelia do júna môžu znížiť projekty v opatrení 1.1 Modernizácia fariem
V opatrení 1.1. Modernizácia fariem bolo doteraz prijatých 2001 projektov, z ktorých takmer polovica...
18-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: Dotácia na všeobecne prospešné aktivity
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje