Aktuálne výzvy
26-02-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva MŠ SR: Detské dopravné ihriská
Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej internetovej stránke vyhlásenie podmienok k poskytovaniu finančných...
19-02-2009
životné prostredie
Združenie Jablonka: Projekt zdravých jedlých záhrad v školách a komunitách
Združenie Jablonka rozbieha nový projekt zdravých jedlých záhrad v školách a komunitách. Chce vytvoriť...
19-02-2009
životné prostredie
MŽP SR vyhlasuje nové výzvy na prekladanie žiadostí o NFP v rámci OP ŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo...
18-02-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznam PPA pre spracovateľov sušených krmív
PPA oznamuje spracovateľom sušených krmív, že termín pre predkladanie žiadostí o schválenie spracovateľského...
18-02-2009
cestovný ruch, rozvoj vidieka
MVaRR SR: Vyzva na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2009
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zverejnilo na svojej internetovej stránke VÝZVU na predkladanie...
18-02-2009
kultúra a umenie
Nadačný fond Slovak Telekom podporí súčasné umenie
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje piate grantové kolo, ktoré je zamerané na podporu...
18-02-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Štatistika prijatých žiadosti: OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú
Ministerstvo školstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke štatistiku prijatých žiadostí o nenávratný...
16-02-2009
sociálne projekty
Nadačný fond Slovak Telekom vyhlásil nové oblasti podpory na rok 2009
Od roku 2009 je poslaním Nadačného fondu Slovak Telekom prispieť ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej...
16-02-2009
životné prostredie
Grantový fond: Živá energia
Nadácia Ekopolis zverejnila na svojej internetovej stránke nový grantový fond Živá energia. Nadačný...
13-02-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Slovenskej sporiteľne: Nové grantové programy 2009
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila nové grantové programy na rok 2009. AKÉ PROGRAMY PODPORÍ NADÁCIA...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje