Aktuálne výzvy
09-01-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond 2023: Ochrana a využívanie vôd (B)
Environmentálny fond vyhlásil výzvu Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 na predloženie...
22-12-2022
priemyseľ a výroba
OPKŽP: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
16-11-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 - Opätovné vyhlásenie / Investície do poľnohospodárskych podnikov
Dobrý deň, dávame do pozornosti OPÄTOVNÉ vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí o NFP v rámci: podpatrenia...
28-10-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 8.3 - Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch
opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov podopatrenie:...
27-10-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA 4.3 - Prístup k lesnej pôde
opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku. podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície...
25-10-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSVR SR: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy na...
30-09-2022
životné prostredie
EF 2022 - Činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil dnes na svojej...
24-08-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
MŠVVaŠSR : Vyhlásenie 4 výziev MŠ, ZŠ, SŠ
Dobrý deň, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu zverejnilo 24.8.2022 ďalšie štyri zásadné...
23-08-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond 2022 - Veľké vody : B-1/2022
Dobrý deň, Environmentálny fond zverejnil dňa 22.8.2022 na svojej webovej stránke výzvu č. B- 1/2022...
17-08-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
PRV 4.3 - výzva č.60 Pozemkové úpravy
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila 15. 8. 2022 výzvu na realizáciu pozemkových úprav. opatrenie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje