Aktuálne výzvy
24-11-2014
sociálne projekty
Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvania na šesť národných projektov OPIS
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia...
24-11-2014
priemyseľ a výroba
Usmernenie k vypĺňaniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu
Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu (Priebežnej a Záverečnej) a Následnej...
24-11-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1248/2014 z 20....
24-11-2014
sociálne projekty
Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01
Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01 s názvom "Zabezpečenie...
24-11-2014
životné prostredie
Aktualizácia v časti “Dokumenty pre PO 2014-2020″
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
20-11-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o uverejnení výzvy 3.1 ROP Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 18. 11. 2014 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená...
20-11-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácii Príručky pre žiadateľa v rámci ROP verzia 5.3 (platná od 18.11.2014)
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 18. novembra 2014 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná...
20-11-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácii Príručky pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.1 (platná od 18.11.2014)
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 18. novembra 2014 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná...
20-11-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Ministerstvo financií SR spracovalo brožúru k miestnym daniam
Ministerstvo financií Slovenskej republiky spracovalo informačnú brožúru Financie a miestne dane v samospráve,...
20-11-2014
sociálne projekty
Príručka pre žiadateľa o NFP – aktualizácia
Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval "Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje