Aktuálne výzvy
20-06-2008
sociálne projekty
Aktuálna výzva: Erazmus pre mladých podnikateľov
AKTUÁLNA VÝZVA: Dňa 12.6. 2008 bola v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnená Výzva na predkladanie...
20-06-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: Energetická efektívnosť vo verejných budovách
AKTUÁLNA VÝZVA: Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila dňa 16.6.2008 výzvu na predkladanie...
20-06-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantu Konta Orange: Máš pocit, že máš na viac?
V roku 2008 vyhlásilo Konto Orange už tretí ročník grantového programu zameraného na podporu výnimočných,...
20-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie o predkladaní žiadostí o zaradenie do opatrenia Životné podmienky zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej stránke zverejnila výzvu pre záujemcov o možnosti predkladania...
17-06-2008
sociálne projekty
Grantová výzva zameraná na zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok
GRANTOVÁ SCHÉMA - VÝZVA II: Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu...
17-06-2008
kultúra a umenie
Súťaž: Maľba - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov
MAĽBA 2008 - Nadácia VÚB pokračuje v celospoločenskej aktivite na podporu súčasného výtvarného umenia...
17-06-2008
životné prostredie
Výzva: Greenways 2008
AKTUÁLNA VÝZVA – 5.ROČNÍK PROGRAMU GREENWAYS: Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou T-Mobile...
17-06-2008
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Výzva 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 9.6. 2008 v rámci operačného programu KaHR Schému na podporu...
17-06-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: “Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce”
AKTUÁLNA VÝZVA: Výzva na podávanie podprojektov v rámci blokového grantu “Otvárame dvere pre nové možnosti...
17-06-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: Aby ľudia ľuďom pomáhali
VÝZVA: ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI - Nitrianska Komunitná nadácia vyhlásila grantový program Aby ľudia...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje