Aktuálne výzvy
05-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Metodický postup pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo
Dňa 03.06. 2008 uverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) ...
05-06-2008
priemyseľ a výroba
Výzva Agentúry na rozvoj výskumu a vývoja: Slovensko - Maďarsko 2008
VÝZVA APVV: Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej...
05-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dňa 03.06. 2008 uverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)
04-06-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky štipendijného programu Hlavička 2007
Nadácia SPP prerozdelila 4 milióny Sk na podporu vysokoškolských študentov a doktorandov. V rámci štipendijného...
04-06-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálna výzva: 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia
VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenia č. 3.5 Získavanie zručností, oživovanie...
04-06-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Štatistika prijatých projektov v rámci OP Vzdelávanie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú (pre stredné školy)
VÝZVY PRE STREDNÉ ŠKOLY UZAVRETÉ - Dňa 02.06.2008, Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne...
04-06-2008
sociálne projekty
Grantový program Nadácie SPP: Podpora sociálne znevýhodnených skupín
PROGRAM OPORA 2008 JE AKTUÁLNY: Nadácia SPP už tretí rok realizuje grantový program na podporu sociálne...
04-06-2008
životné prostredie
Grantový program: Separujte s Hugom!
VÝZVA: Občianske združenie Tatry vyhlásilo grantový program „Separujte s Hugom“ s podtitulom „Neseparujte...
03-06-2008
sociálne projekty
Blíži sa uzávierka výzvy OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
UZÁVIERKA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ o nenávratný finančný rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna...
03-06-2008
priemyseľ a výroba
Blíži sa termín uzávierky: 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
NEPREHLIADNITE! Blíži sa uzávierka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje