Aktuálne výzvy
03-07-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Metodické pokyny k výberu ziadostí podávaných v rámci Agroenvironmentu a opatrenia Platby za zivotné podmienky zvierat
Dnes boli na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry zverejnené:
03-07-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky výziev SOP ĽZ 2006/3.2/01, JPD3/2006/2.1/02 a JPD3/2006/1.1/01
Pred pár dňami sa skončil hodnotiaci proces projektov predložených na základe výziev SOP ĽZ 2006/3.2/01,...
03-07-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácia na zachovanie historicky významného genofondu koní a dostihovú prevádzku
Vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva č 12. bol zverejnený Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej...
02-07-2007
sociálne projekty
Výsledky: Pomôžeme Vám rozprestrieť krídla
Na stránke Konta Orange boli zverejnené výsledky v rámci Grantového programu Pomôžeme vám rozprestrieť...
02-07-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie projektov v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007“
CIEĽ PROGRAMU Cieľom programu je podpora aktivít zameraných na výchovné aktivity v oblasti zdravej...
02-07-2007
kultúra a umenie
Výsledky súťaže: Podporíme veľké nápady
Súťaž Podporíme veľké nápady vyhlásilo Konto Orange, n.f. už po piatykrát. Tento rok boli na podporu...
02-07-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantu Otvorená škola - Oblasť športu 2007
Na stánke Ministerstva školstva SR boli zverejnené výsledky výzvy Otvorenej školy - Oblasť športu 2007....
02-07-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ENVIROPROJEKT 2007 - program pre financovanie projektov enviromentálnej výchovy
Vo finančnom programe ENVIROPROJEKT 2007 bolo k dátumu uzávierky podávania projektov - 25. apríl 2007...
22-06-2007
sociálne projekty
Výsledky programu - Počítače pre dobrú vec
Nadácia Pontis v spolupráci s firmou DELL pred časom zverejnili výzvu na predkladanie žiadostí o rozdelenie...
22-06-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Pontis - víťaz III. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú prácu je známy
Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie z 8. júna 2007 sa víťazom III. ročníka Súťaže o najlepšiu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje