Aktuálne výzvy
23-07-2007
sociálne projekty
Nadácia Tatra Banka: Program Pomôžeme
Grantový program Pomôžeme je organizovaný v partnerstve Nadácie Tatra banky a Združenia miest a obcí...
12-07-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Metodický pokyn k podávaniu žiadostí na veľké dobytčie jednotky
Dňa 10.7.2007 bol na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry zverejnený
10-07-2007
sociálne projekty
Výzva Ministerstva vnútra SR: Ročný program 2007 Európskeho fondu pre utečencov
MV SR vyhlásilo verejnú výzvu z Európskeho fondu pre utečencov, na ktorý je k dispozícii 68,3 mil. Sk....
10-07-2007
kultúra a umenie
Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu: Výzva na podávanie žiadostí o grant na rok 2008
Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre informácie zverejnilo výzvu na predkladanie projektov...
09-07-2007
sociálne projekty
Výsledky výzvy: Individuálne projekty a blokové granty z Nórskeho finančného mechanizmu
Národný kontaktný bod pre implementáciu finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho...
09-07-2007
sociálne projekty
Nové grantové kolo na rozvojové projekty v prioritných krajinách (II.)
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v...
09-07-2007
sociálne projekty
Schválené žiadosti v Programe pre rodiny Charitatívneho fondu LION
Podporu v celkovej výške 607 062 Sk z Charitatívneho fondu LION získalo v jarnom kole 31 rodín s deťmi...
03-07-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Metodické pokyny k výberu ziadostí podávaných v rámci Agroenvironmentu a opatrenia Platby za zivotné podmienky zvierat
Dnes boli na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry zverejnené:
03-07-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky výziev SOP ĽZ 2006/3.2/01, JPD3/2006/2.1/02 a JPD3/2006/1.1/01
Pred pár dňami sa skončil hodnotiaci proces projektov predložených na základe výziev SOP ĽZ 2006/3.2/01,...
03-07-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácia na zachovanie historicky významného genofondu koní a dostihovú prevádzku
Vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva č 12. bol zverejnený Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje