Aktuálne výzvy
17-05-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Operačný program Efektívna verejná správa podporí vytvorenie SMART regiónov sumou 23 miliónov eurMINV: Operačný program Efektívna verejná správa podporí vytvorenie SMART regiónov sumou 23 miliónov eur
Ministerstvo vnútra vyhlasuje výzvu s cieľom podporiť tvorbu SMART regiónov na Slovensku, ktoré budú...
15-05-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle...
14-05-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Slovensko a Francúzsko budú spolupracovať v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ministri oboch krajín podpísali program spolupráce
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a francúzsky minister poľnohospodárstva...
30-04-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Agrorezort predstavil plodiny a hospodárske zvieratá, ktoré podporí cez projekt „Zelenej nafty“
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zadefinovalo plodiny a hospodárske zvieratá,...
30-04-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Možnosť čerpať zo špecializovaného programu OECD pre agrárny výskum bude pre SR otvorená aj v roku 2020
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 18. apríla 2019 výzvu zameranú na sponzorovanie...
15-04-2019
priemyseľ a výroba
OPEN DOOR: Dotácia pre podniky na technológiu
Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej dotačnej možnosti pre podniky: Operačný program: Výskum a...
01-04-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2019
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
18-03-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
AKTUÁLNA VÝZVA Envirofond - Elektromobilita
Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou...
15-03-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
AKTUÁLNA výzva Envirofond - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálne zverejnenej výzve z Environmentálneho fondu, činnosť L5: Zvyšovanie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje