Aktuálne výzvy
28-05-2019
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
28-05-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O STANOVENÍ MINIMÁLNEJ PREDAJNEJ CENY SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PRE TRIDSIATU ŠIESTU ČIASTKOVÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK V RÁMCI VEREJNEJ SÚŤAŽE
Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/843 z 23. mája 2019 sa stanovuje minimálna predajná cena sušeného...
23-05-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINEDU: Rezort školstva rozdelí dotácie prevádzkovateľom detských dopravných ihrísk
Do 29. mája 2019 majú prevádzkovatelia detských dopravných ihrísk (DDI) možnosť podávať svoje žiadosti...
23-05-2019
sociálne projekty
MINEDU: Poradenské centrá môžu získať finančný príspevok na skvalitnenie svojich služieb
Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie spolu s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva...
23-05-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Poľnohospodári si podajú žiadosť o priame platby už len so sankciou
Podávanie žiadostí o priame platby v riadnom termíne bolo 15. mája 2019 ukončené. Aj vďaka aktualizovanej...
21-05-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Výzvy na doplnenie žiadostí L5 a L5AP
Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2019, dňa 17.5.2019 boli odoslané výzvy na doplnenie...
17-05-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Operačný program Efektívna verejná správa podporí vytvorenie SMART regiónov sumou 23 miliónov eurMINV: Operačný program Efektívna verejná správa podporí vytvorenie SMART regiónov sumou 23 miliónov eur
Ministerstvo vnútra vyhlasuje výzvu s cieľom podporiť tvorbu SMART regiónov na Slovensku, ktoré budú...
15-05-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje