Aktuálne výzvy
16-05-2007
sociálne projekty
Fond sociálneho rozvoja, Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre SOP ĽZ vyhlásil Výzvu na...
16-05-2007
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Výsledky Programu obnovy dediny 2007
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na svojich stránkach výsledky Programu obnovy dediny...
15-05-2007
životné prostredie
Medzinárodná súťaž - EKO 2007
EKO - je medzinárodná súťaž, ktorej snahou je spojiť úsilie výskumnej základne, stredných a vysokých...
10-05-2007
sociálne projekty
Mladí nitrianski filantropi rozdeľovali granty
Mladí nitrianski filantropi sú ukážkou, že mladým ľuďom nie je jedno, čo sa okolo nich deje. V grantovom...
10-05-2007
sociálne projekty
Grantový program: Pomôžeme Vám rozprestrieť krídla
Prostredníctvom grantového programu „Pomôžeme vám rozprestrieť krídla“ Konto Orange podporí originálne...
09-05-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu uzavretá
Cieľom súťaže je posilniť vedecký záujem vysokoškolských študentov o región západného Balkánu (Albánsko,...
04-05-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zasadania výberových hodnotiacich komisií v rámci hodnotiaceho procesu výzvy SOP ĽZ 2006/3.2/01 a výzvy JPD3/2006 - 2.1./02
Dňa 2.5. boli na MPSVR SR zahájené zasadania výberových hodnotiacich komisií v rámci hodnotiaceho procesu...
03-05-2007
životné prostredie
Dotácie na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre fyzické osoby
Ministerstvo hospodárstva SR bude od budúceho roka finančne podporovať využívanie slnečnej energie a...
03-05-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Priame platby 2007
Keďže informácie k priamym platbám vychádzali postupne, spracovali sme pre Vás ...
29-04-2007
kultúra a umenie
Kultúrna pamiatka roka 2007 - súťaž
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydáva štatút, na základe ktorého je možné sa zúčasniť súťaže...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje