Aktuálne výzvy
17-06-2008
sociálne projekty
Výsledky grantu: Zvýšme šancu pracovať
VÝSLEDKY GRANTU – ZVÝŠME ŠANCU PRACOVAŤ: Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) v spolupráci s Nadáciou...
17-06-2008
veda a výskum
Výzva 2.1: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
PREBIEHAJÚCA VÝZVA: PODPORA CENTIER EXCELENTNOSTI: Agentúra Ministerstva školstva SR pre Operačný program...
17-06-2008
veda a výskum
Výzva 4.1: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
VÝZVA PRE Bratislavský kraj: PODPORA CENTIER EXCELENTNOSTI: Agentúra Ministerstva školstva SR pre Operačný...
13-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva na doplnenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle § 27 a § 28 Nariadenia č. 369/2007
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov, ktorí predložili Pôdohospodárskej platobnej...
12-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácie na IBR, včelstvá starostlivosť o lesy a ocenenie podniku na výstavách
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
05-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Metodický postup pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo
Dňa 03.06. 2008 uverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) ...
05-06-2008
priemyseľ a výroba
Výzva Agentúry na rozvoj výskumu a vývoja: Slovensko - Maďarsko 2008
VÝZVA APVV: Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej...
05-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dňa 03.06. 2008 uverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)
04-06-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky štipendijného programu Hlavička 2007
Nadácia SPP prerozdelila 4 milióny Sk na podporu vysokoškolských študentov a doktorandov. V rámci štipendijného...
04-06-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálna výzva: 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia
VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenia č. 3.5 Získavanie zručností, oživovanie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje