Aktuálne výzvy
05-03-2020
životné prostredie
OP KŽP: Prezentácia k výzve zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE
Dňa 27.2 a 28.2. 2020 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre v Prešove...
03-03-2020
životné prostredie
OP KŽP: Prezentácia k výzve zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW
Dňa 27.2 a 28.2. 2020 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre v Prešove...
03-03-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Mladí poľnohospodári dostanú od agrorezortu finančnú pomoc
MPRV SR vyhlásilo výzvu na podporu mladých poľnohospodárov. Chce tak pomôcť mladým poľnohospodárom pri...
02-03-2020
životné prostredie
SIEA: O poukážky na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu bude možné znova žiadať už v marci
Slovenská inovačná a energetická agentúra v prvých tohtoročných kolách projektu Zelená domácnostiam II...
28-02-2020
priemyseľ a výroba
OPVaI: MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Banskobystrického kraja v oblasti cestovného ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra...
28-02-2020
priemyseľ a výroba
OPVaI: MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Prešovského kraja v oblasti cestovného ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra...
28-02-2020
priemyseľ a výroba
OPVaI: Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2019/ 3.1.1-3.3.1-22)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná...
28-02-2020
priemyseľ a výroba
OPII: Výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-25)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra...
28-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Agrorezort chce zvýšiť dostupnosť potravín v menších obciach
Dostupnosť potravín v obciach na vidieku klesá. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje