Aktuálne výzvy
03-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Agroinštitút: Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 28.08.2015 - 03.09.2015
Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 28.08.2015 - 03.09.2015 je k dispozícii na http://www....
03-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
UKSUP: Špeciálna signalizácia pre vinič a zemiaky
Špeciálne signalizačné správy pre vinič a zemiaky č. 12/2015 na obdobie 25. - 31.8.2015 nájdete na h...
03-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
SBA: Kooperačné podujatie POLAGRA FOOD 2015 - firiem z oblasti potravinárskeho priemyslu a HoReCa
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje...
02-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 31.08. 2015 (Výzva č. 6/PRV/2015 na podopatrenie 4.1
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
02-09-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016.
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“),...
28-08-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Metodika k postupu identifikácie žiadateľa ako podniku v ťažkostiach
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke Metodiku k postupu identifikácie žiadateľa...
12-08-2015
životné prostredie
OPŽP: Informácia č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
12-08-2015
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie poskytovateľa č. 14/2015
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
12-08-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.1
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
12-08-2015
životné prostredie
OPŽP: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-14-1
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje