Aktuálne výzvy
18-09-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program Nadácie Ekopolis: PrieStory
Nadácia Ekopolis vyhlásila už 4. ročník grantového programu PrieStory 2008, v rámci ktorého podporí ďalších...
16-09-2007
sociálne projekty
Nadácia SPP: Výsledky grantového programu OPORA 2007
Nadácia SPP vyhlásila v mesiaci jún 2007 grantový program OPORA, prostredníctvom ktorého chce prispieť...
14-09-2007
životné prostredie
Výzva na predkladanie žiadostí: Zelené oázy
Po úspešnom 1. ročníku environmentálneho grantového programu Zelené oázy, v ktorom bolo celkovo rozdelených...
14-09-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: Predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci schém štátnej pomoci pre poľnohospodárov
Ministerstvo pôdohospodárstva na svojich stránkach zverejnilo výzvy na podávanie žiadostí v rámci Schém...
14-09-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Podávanie žiadostí o platbu v rámci opatrenia č. 5 Agroenvironment
Opäť sa blíži termín podávania žiadostí o platbu na opatrenie Agroenvironment. Každý poľnohospodár, ktorý...
11-09-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Štipendijný program Konta Orange pre znevýhodnených študentov
Aj tento rok dáva Konto Orange šancu hendikepovaným študentom stredných a vysokých škôl a vyhlasuje druhý...
11-09-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program ČSOB FS pre mimovládne organizácie
ČSOB Finančná skupina, v spolupráci s nadáciou Pontis, prvýkrát vyhlasuje zamestnanecký grantový program....
05-09-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Vyhlásenie grantového proramu: Tesco pre zdravsie mestá
Nadačný fond Tecso Stores, a.s. Nadácie Pontis vyhlásilo zamestnanecký grantový program Tecso pre zdravšie...
04-09-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantového programu: "Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy"
Na stránke Ministerstva školstva SR boli zverejnené výsledky grantového programu "Jazykové laboratóriá". O...
30-08-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky výzvy: Detské dopravné ihriská
V rámci grantu "Detské dopravné ihriská", ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva SR dňa 24.mája 2007,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje