Aktuálne výzvy
03-03-2011
životné prostredie
OP ŽP: Zrušenie výzvy OPŽP-PO4-11-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
15-02-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Výzva na predkladanie iadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
10-02-2011
sociálne projekty
OPZ: Aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2011
Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejňuje aktualizovaný...
10-02-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva k predkladaniu žiadostí o úhradu DPH pre opatrenia 3.4.1, 3.4.2
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu pre oprávnené obce k predkladaniu...
10-02-2011
životné prostredie
Zelené oázy 2011: Postupujúce projektu do 2. kola
Na stránke Nadácie Ekopolis, bola zverejnená informácia o grantovom programe Zelené oázy 2011, podporovaného...
08-02-2011
sociálne projekty
MPSVaR SR: Vyhláška č. 22/2011 o dotáciách v pôsobnosti ministerstva
V zbierke zákonov č. 22/2011 bola zverejnená Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej...
08-02-2011
životné prostredie
OP Životné prostredie: Vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v operačných cieľov 4.1 a 4.2
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 2.2.2011 výzvu k prioritnej osi...
07-02-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
SRŠF a KF: Oznam v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania
Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 vydaný Centrálnym...
31-01-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU:Informácia o oprave chyby v písaní vo výzvach s kódmi OPV-2010/1.2/02-SORO a OPV-2010/4.2/03-SORO
Na stránke ASFEU bola zverejnená informácia o oprave chyby v písaní v prílohe č. 8 Zoznam ukazovateľov...
31-01-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program č. 1/2011
Na stránke Regionálneho operačného programu bolo zverejnené usmernenie týkajúce sa: - postupu zverejňovania...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje