Aktuálne výzvy
08-12-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program cezhraničnej spolupráce: Schválenie mimoriadneho termínu na predkladanie ŽoP
V nadväznosti na žiadosť RO pre PCS SR-ČR schválil certifikačný orgán mimoriadny termín na predloženie...
08-12-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program cezhraničnej spolupráce: Seminár pre prijímateľov
Dňa 10.12.2014 bude v priestoroch Hotela Marlene v Oščadnici Oddelenie kontroly programov cezhraničnej...
08-12-2014
sociálne projekty
Príručka pre prijímateľa NFP pre národné projekty
Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Príručku pre prijímateľa NFP pre národné projekty....
08-12-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1289/2014 z 3.decembra...
08-12-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov a postupmi verejného obstarávania v rámci PRV SR 2014-2020
V súvislosti so žiadosťami potenciálnych príjemcov pomoci v rámci projektových podpôr PRV SR 2014 – 2020...
08-12-2014
sociálne projekty
OP Zdravodníctvo: Odporúčania Riadiaceho orgánu k procesu verejného obstarávania
Vážený žiadateľ o nenávratný finančný príspevok, Vážený prijímateľ pomoci, vzhľadom na množiace sa...
28-11-2014
sociálne projekty
Programový manuál pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 11
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že dňa 26. novembra 2014 nadobudla...
24-11-2014
sociálne projekty
Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvania na šesť národných projektov OPIS
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia...
24-11-2014
priemyseľ a výroba
Usmernenie k vypĺňaniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu
Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu (Priebežnej a Záverečnej) a Následnej...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje