Aktuálne výzvy
16-01-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.12.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
16-01-2015
veda a výskum
Informácia o zámere vyhlásiť výzvy
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Agentúra Ministerstva...
16-01-2015
sociálne projekty
Pozvánka-úvodná konferencia k operačnému programu Efektívna verejná správa 2014-2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na úvodnú konferenciu k operačnému programu...
08-01-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPRV SR: Budúci rok sa naplno rozbehne nový finančný model pre prvovýrobu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR plánuje v budúcom roku naplno rozbehnúť nový...
08-01-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Základná infraštruktúra: Zaslanie skrátených monitorovacích správ
MPRV SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom týmto upozorňuje konečných prijímateľov projektov...
08-01-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2 - Dotazník o stave projektu po skončení realizácie
MPRV SR ako riadiaci orgán týmto upozorňuje príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu...
30-12-2014
veda a výskum
OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020: Konferencia k predstaveniu operačného programu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR si Vás dovoľujú pozvať...
30-12-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Indikatívny harmonogram výziev realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015
Na stránke www.nsrr.sk bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev realizovaných v rámci operačných...
30-12-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb
V Zbierke zákonov bolo zverejnené Nariadenie vlády č. 342/2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania...
27-12-2014
životné prostredie
OP ŽP: Informácia o nezverejnení harmonogramu predkladania žiadostí o NFP na rok 2015
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie oznamuje, že v roku 2015 neplánuje vyhlásiť žiadnu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje