Aktuálne výzvy
18-06-2019
priemyseľ a výroba
SIEA: Schéma minimálnej pomoci na podporu realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravuje Schému minimálnej pomoci na podporu realizovania...
18-06-2019
životné prostredie
SIEA: Na tepelné čerpadlá bude v júlovom kole k dispozícii 1,5 milióna €
Slovenská inovačná a energetická agentúra v 11. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala 341 poukážok...
13-06-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Poľnohospodári získajú 21 miliónov eur z rozpočtu agrorezortu
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala od dnes do 10. júla 2019 prijímať žiadosti poľnohospodárov...
13-06-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva pre lesníkov
Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej dotačnej možnosti: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ...
10-06-2019
veda a výskum
Aktuálne výzvy pre podniky
Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnych dotačných možnostiach pre podniky: Operačný program: Výskum...
28-05-2019
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Ministerstvo školstva podporí projekty regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov z národnostných menšín
Už len do 28. mája 2019 majú zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej...
28-05-2019
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Rezort školstva vyčlenil financie na budovanie regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch
Sumou 30 000 eur podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku rozvojové projekty...
28-05-2019
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
28-05-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O STANOVENÍ MINIMÁLNEJ PREDAJNEJ CENY SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PRE TRIDSIATU ŠIESTU ČIASTKOVÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK V RÁMCI VEREJNEJ SÚŤAŽE
Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/843 z 23. mája 2019 sa stanovuje minimálna predajná cena sušeného...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje