Aktuálne výzvy
17-09-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2019/2020
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na investície pre...
12-09-2019
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Stredné školy môžu s pomocou eurofondov zlepšiť svoje prepojenie s praxou
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie operačného...
12-09-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Vyhlásená výzva zameraná na podporu preventívnych opatrení na zníženie následkov prírodných katastrof
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020...
30-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny
PPA oznamuje všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií...
30-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie k dotácii na „Zelenú naftu“
Upozorňujeme oprávnených žiadateľov o dotáciu vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA...
18-07-2019
životné prostredie
SIEA: V Zelenej domácnostiam II budú na jeseň vyhlásené ďalšie štyri kolá
O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti v roku 2019 požiadať...
18-07-2019
veda a výskum
MINEDU: Vedci môžu žiadať o podporu spoločných projektov s francúzskymi kolegami
Celkovo 86 000 eur je vyčlenených na financovanie spoločných slovensko-francúzskych projektov výskumu...
17-07-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
17-07-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
17-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou PRV 2014
PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje