Aktuálne výzvy
29-05-2015
sociálne projekty
OPZ: UPOZORNENIE! RO posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín uzávierky...
29-05-2015
životné prostredie
OPŽP: 1. aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev OP KŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
21-05-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 21. 05. 2015 – Výzva č. 3/PRV/2015 8.4 - časť Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
20-05-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 18. 05. 2015 – Výzva č. 2/PRV/2015 8.3 podpora prevencie škôd v lesoch
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
20-05-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 18. 05. 2015 – Výzva č. 1/PRV/2015 4.3. infraštruktúra
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
11-05-2015
sociálne projekty
Navýšenie prostriedkov NFP na výzvu OPZ 2015/2.1/01
Z dôvodu uvoľnených finančných prostriedkov na opatrení 2.1 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky...
11-05-2015
sociálne projekty
Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015
MZ SR ako riadiaci orgán aktualizoval Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo...
11-05-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ
Oznámenie zo dňa 06.05.2015 Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 29.04.2015 na svojom...
11-05-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na predkladanie žiadostí o príspevky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné...
04-05-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na predkladanie žiadostí o príspevky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje