priemyseľ a výroba
2023-10-06
priemyseľ a výroba
PROGRAM SLOVENSKO: Dotácia na fotovoltiku pre podniky / MIRRI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán...
2023-09-08
priemyseľ a výroba
MHSR: Budovanie infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektromobily
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Ministerstvo hospodárstva SR v spustilo novú výzvu...
2022-12-22
priemyseľ a výroba
OPKŽP: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2020-12-07
priemyseľ a výroba
OPVAI: Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráca so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra...
2020-10-27
priemyseľ a výroba
OPII: Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná...
2020-10-05
priemyseľ a výroba
OPEN DOOR: Výzva na nákup technológie stále aktuálna
Open Door Váš partner pri čerpaní dotácií ________________________________________ Dobrý deň, radi...
2020-02-28
priemyseľ a výroba
OPVaI: MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Banskobystrického kraja v oblasti cestovného ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra...
2020-02-28
priemyseľ a výroba
OPVaI: MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Prešovského kraja v oblasti cestovného ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra...
2020-02-28
priemyseľ a výroba
OPVaI: Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2019/ 3.1.1-3.3.1-22)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná...
2020-02-28
priemyseľ a výroba
OPII: Výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-25)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje