Aktuálne výzvy
28-09-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Bratislavský kraj: Schválenie revízie Operačného programu
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejnil na svojej stránke oznam ohľadne revízie...
26-09-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva OPV: OPV-2011/1.1/07-SORO na predkladanie žiadostí o NFP s názvom INOVOVANIE OBSAHU A METÓD VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH PRE POTREBY TRHU PRÁCE
Dňa 26.9.2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy...
26-09-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007...
22-09-2011
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2011/2012
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
22-09-2011
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: 2. Ročník konferencie Operačný program Zdravotníctvo v projektoch na tému Modernizácia ambulantných a špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadení
Pod záštitou ministra zdravotníctva sa uskutoční 2. ročník konferencie s názvom Operačný program Zdravotníctvo...
21-09-2011
životné prostredie
OP ŽP: Usmernenie k výzve OPŽP-PO4-11-3 - predĺženie termínu predkladania žiadostí o NFP
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na svojej stránke usmernenie k výzve OPŽP-PO4-11-3, ktorá...
10-09-2011
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Nadácia SPP pomôže oživiť tradície v regiónoch
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu spustila po úspešnom prvom ročníku Grantový program Dedičstvo...
10-09-2011
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Nadácia SPP pomôže oživiť tradície v regiónoch
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu spustila po úspešnom prvom ročníku Grantový program Dedičstvo...
08-09-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2011
Na stránke Agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bol zverejnený aktualizovaný indikatívny...
08-09-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2010
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje