Aktuálne výzvy
14-10-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Informačné semináre k výzve s kódom KaHR-31DM-1401
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
14-10-2014
životné prostredie
Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO3-14-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. októbra 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k...
25-09-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Podpora na investície pre vinársky rok 2014/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
25-09-2014
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Výzva pre opatrenie 2.1 opätovne vyhlásená
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky opätovne vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
25-09-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Roadshow 2014
Úrad vlády Slovenskej republiky organizuje v septembri a októbri 2014 roadshow po stredných a stredných...
25-09-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ARS: Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
V rámci Akcie Rakúsko - Slovensko sa môžu v roku 2014 uchádzať žiadatelia o nasledujúce štipendiá: •...
25-09-2014
veda a výskum
7RP: Výzva na predkladanie žiadostí o investície do start-upov
Konzorcium stredo a východoeurópskych technologických akcelerátorov pod značkou CEED Tech, bude distribuovať...
15-09-2014
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Nový programový manuál, verzia 5.0.1.
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
15-09-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Výzva na predkladanie žiadostí o NPF v rámci opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke výzvu v rámci opatrenia...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje