polnohospodárstvo, potravinárstvo
2019-05-23
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Poľnohospodári si podajú žiadosť o priame platby už len so sankciou
Podávanie žiadostí o priame platby v riadnom termíne bolo 15. mája 2019 ukončené. Aj vďaka aktualizovanej...
2019-05-15
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle...
2019-05-14
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Slovensko a Francúzsko budú spolupracovať v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ministri oboch krajín podpísali program spolupráce
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a francúzsky minister poľnohospodárstva...
2019-04-30
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Agrorezort predstavil plodiny a hospodárske zvieratá, ktoré podporí cez projekt „Zelenej nafty“
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zadefinovalo plodiny a hospodárske zvieratá,...
2019-04-30
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Možnosť čerpať zo špecializovaného programu OECD pre agrárny výskum bude pre SR otvorená aj v roku 2020
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 18. apríla 2019 výzvu zameranú na sponzorovanie...
2019-04-01
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2019
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
2019-02-19
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov NFP, ktorí majú povinnosť uzatvoriť záložné zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom na svojej webovej stránke, že od 1.2.2019 uzavrela...
2019-02-11
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Klub mladých farmárov
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja...
2019-02-05
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PRE JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY NA ROK 2019
Európska Komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV a KOMBINOVANÝCH PROGRAMOV...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje