Aktuálne výzvy
13-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva na doplnenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle § 27 a § 28 Nariadenia č. 369/2007
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov, ktorí predložili Pôdohospodárskej platobnej...
12-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácie na IBR, včelstvá starostlivosť o lesy a ocenenie podniku na výstavách
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
05-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Metodický postup pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo
Dňa 03.06. 2008 uverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) ...
05-06-2008
priemyseľ a výroba
Výzva Agentúry na rozvoj výskumu a vývoja: Slovensko - Maďarsko 2008
VÝZVA APVV: Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej...
05-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dňa 03.06. 2008 uverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)
04-06-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky štipendijného programu Hlavička 2007
Nadácia SPP prerozdelila 4 milióny Sk na podporu vysokoškolských študentov a doktorandov. V rámci štipendijného...
04-06-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálna výzva: 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia
VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenia č. 3.5 Získavanie zručností, oživovanie...
04-06-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Štatistika prijatých projektov v rámci OP Vzdelávanie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú (pre stredné školy)
VÝZVY PRE STREDNÉ ŠKOLY UZAVRETÉ - Dňa 02.06.2008, Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne...
04-06-2008
sociálne projekty
Grantový program Nadácie SPP: Podpora sociálne znevýhodnených skupín
PROGRAM OPORA 2008 JE AKTUÁLNY: Nadácia SPP už tretí rok realizuje grantový program na podporu sociálne...
04-06-2008
životné prostredie
Grantový program: Separujte s Hugom!
VÝZVA: Občianske združenie Tatry vyhlásilo grantový program „Separujte s Hugom“ s podtitulom „Neseparujte...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje