Aktuálne výzvy
06-03-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Karpatská nadácia podporuje rozvoj darcovstva na Východe
Karpatská nadácia udelila granty v hodnote 5.600,- Eur Komunitnej nadácii Bardejov a Komunitnej nadácii...
04-03-2009
životné prostredie
Ľudia pre stromy: Štatistika prijatých projektov
Nadácia Ekopolis informovala na svojej internetovej stránke o tom, že do programu Ľudia pre stromy bolo...
04-03-2009
životné prostredie
Nadácia Ekopolis informovala na svojej internetovej stránke o tom, že do programu Ľudia pre stromy bolo...
27-02-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzv MŠ SR: Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009
Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí v rámci...
26-02-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva MŠ SR: Detské dopravné ihriská
Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej internetovej stránke vyhlásenie podmienok k poskytovaniu finančných...
19-02-2009
životné prostredie
Združenie Jablonka: Projekt zdravých jedlých záhrad v školách a komunitách
Združenie Jablonka rozbieha nový projekt zdravých jedlých záhrad v školách a komunitách. Chce vytvoriť...
19-02-2009
životné prostredie
MŽP SR vyhlasuje nové výzvy na prekladanie žiadostí o NFP v rámci OP ŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo...
18-02-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznam PPA pre spracovateľov sušených krmív
PPA oznamuje spracovateľom sušených krmív, že termín pre predkladanie žiadostí o schválenie spracovateľského...
18-02-2009
cestovný ruch, rozvoj vidieka
MVaRR SR: Vyzva na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2009
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zverejnilo na svojej internetovej stránke VÝZVU na predkladanie...
18-02-2009
kultúra a umenie
Nadačný fond Slovak Telekom podporí súčasné umenie
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje piate grantové kolo, ktoré je zamerané na podporu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje