Aktuálne výzvy
02-03-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Príručka pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie verzia 9.0
Aktuálna verzia Príručky pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie (verzia 9.0, platná od 17.2.2015,...
02-03-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Plán hodnotení operačného programu Vzdelávanie na rok 2015
Plán hodnotení operačného programu Vzdelávanie na rok 2015 S plánom hodnotení sa môžete oboznámiť...
20-02-2015
veda a výskum
Semináre Horizont 2020 pre firmy
Koncom februára a začiatkom marca 2015 sa budú v Košiciach, Prešove, Bratislave, Žiline a Banskej Bystrici...
20-02-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie
K dispozícii je príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie masla pre rok 2015 s účinnosťou...
20-02-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 16.02.2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020,...
20-02-2015
veda a výskum
Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 9/2011 k ukončeniu realizácie projektu pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj
Upozornenie prijímateľov na dodržiavanie a plnenie si povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí...
13-02-2015
veda a výskum
MHSR: Žiadosti o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami možno predkladať až do 18. februára 2015
Z dôvodu veľkého záujmu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predlžuje termín ukončenia výzvy...
13-02-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
13-02-2015
životné prostredie
OPŽP: Základné dokumenty Monitorovacieho výboru pre OP KŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
13-02-2015
sociálne projekty
Zdravotníctvo: Výzva OPZ 2015/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská
Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje