Aktuálne výzvy
03-02-2015
sociálne projekty
Nadácia J&T: Grant pre právnické osoby - ľudia chorí a s hendikepom
CIEĽ GRANTU Nadácia J&T pomáha ľuďom chorým a s handicapom so zapojením do bežného života. V rámci...
30-01-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Začal sa najvýznamnejší turistický veľtrh na Slovensku
Bratislava (29. januára 2015) – Včera sa začal najvýznamnejší turistický veľtrh na Slovensku, ktorého...
30-01-2015
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Začal sa najvýznamnejší turistický veľtrh na Slovensku
Bratislava (29. januára 2015) – Včera sa začal najvýznamnejší turistický veľtrh na Slovensku, ktorého...
30-01-2015
priemyseľ a výroba
MHSR: Prihlasovanie na aktualizačnú odbornú prípravu pre držiteľov osvedčení na podnikanie v energetike a v tepelnej energetike
V roku 2015 po prvýkrát Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási termíny aktualizačných odborných príprav...
30-01-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE
PPA uverejnila Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2014 (vrátane LEADER) a Sumárny...
30-01-2015
sociálne projekty
OPZ: Prehľad neschválených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01
V zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších...
30-01-2015
priemyseľ a výroba
MHSR: Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o zaradenie do...
30-01-2015
životné prostredie
OPŽP: Oznámenie k aktualizácii Informácie pre prijímateľov č. 7
Na základe medializovaných informácií, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci...
30-01-2015
veda a výskum
Odporúčania ASFEU pre proces verejného obstarávania pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj
Na základe častých pochybení v procese verejného obstarávania (VO) ASFEU zverejnila dokument Odporúčania...
30-01-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Upozornenie pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie na najčastejšie pochybenia v procese VO a odporúčanie ASFEU
Na základe častých pochybení v procese verejného obstarávania (VO) zo strany prijímateľov NFP operačného...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje