Aktuálne výzvy
20-01-2014
sociálne projekty
MV SR: Zvýši sa počet rómskych zdravotných asistentov
Projekt Zdravé komunity zameraný na podporu zdravia obyvateľov rómskych komunít, šírenie prevencie...
20-01-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Oznámenie č. 18 zo dňa 16.01.2014 (Dodatok č.1 k Výzve na opatrenia 2.1 a 2.2 OPRH)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné...
17-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ŠTIPENDIÁ (NIELEN) PRE UMELCOV/ŠTUDENTOV UMELECKÝCH ODBOROV
Pozvánka na informačný seminár o štipendijných ponukách na študijné/výskumné pobyty v zahraničí spoluorganizovaný...
17-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Oznámenie pre prijímateľov NFP- Usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov č. 1/2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie...
16-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
IKEA: Program ZELENÁ ŠKOLA
IKEA kladie dlhodobo veľký dôraz na ochranu a zlepšovanie životného prostredia po celom svete. Zdroje...
16-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Európsky univerzitný inštitút: Výskumné granty na PhD. programy Európskeho univerzitného inštitútu
Európsky univerzitný inštitút (European University Institute - EUI) so sídlom v talianskom Fiesole, jedinečná...
16-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Občianske združenie LEAF: ŠTIPENDIÁ PRE SLOVENSKÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV V ZAHRANIČÍ
V rámci programu Slovak Professionals Abroad občianskeho združenia LEAF budú identifikovaní inšpiratívni...
16-01-2014
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.1
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
15-01-2014
sociálne projekty
MDVRR SR: Ministerstvo ocení netradičné a úsporné bytové stavby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) opäť ocení najúspešnejšie projekty...
15-01-2014
sociálne projekty
Európa pre občanov: Povinná registrácia
V rámci nového programového obdobia EpO 2014 -2020 majú všetci žiadatelia a ich projektový partneri povinnosť...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje