Aktuálne výzvy
11-12-2013
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Fond pre transparentné Slovensko opäť podporí mimovládky, ktoré sa venujú boju proti korupcii
Nadácia v spolupráci s vybranými firmami už druhý rok podporí watchdogové a analytické organizácie na...
09-12-2013
životné prostredie
OP ŽP: Správa o vyhodnotení výzvy OPŽP-PO7-12-1 zo dňa 31.10.2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné...
09-12-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
NSRR: Výročná konferencia Regionálneho operačného program a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Regionálny...
09-12-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.2, Príručky pre žiadateľa v rámci ROP 2007 -2013 verzia 5.1 a Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 – 2013 verzia 5.2.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny...
09-12-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
NSRR: Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov
Centrálny koordinačný orgán oslovuje žiadateľov/ prijímateľov s prieskumom zameraným na zhodnotenie administratívnej...
11-11-2013
sociálne projekty
Nadácia Orange: Pomôžme si rozprávkou
Občianske združenie Návrat, ktorého činnosť Nadácia Orange dlhodobo podporuje, organizuje diskusiu o...
11-11-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
MF SR: Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2013
Ministerstvo financií zverejnilo dokument o čerpaní štrukturálnych fondoch a Kohézneho fondu k 31.10.2013....
11-11-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
MF SR: Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2013
Ministerstvo financií zverejnilo dokument o čerpaní štrukturálnych fondoch a Kohézneho fondu k 31.10.2013. Cieľom...
11-11-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dotácia na strany na hospodárskych zvieratách
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie...
11-11-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPVaV: Informácia o výsledkoch výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy na...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje