Aktuálne výzvy
16-01-2014
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.1
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
15-01-2014
sociálne projekty
MDVRR SR: Ministerstvo ocení netradičné a úsporné bytové stavby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) opäť ocení najúspešnejšie projekty...
15-01-2014
sociálne projekty
Európa pre občanov: Povinná registrácia
V rámci nového programového obdobia EpO 2014 -2020 majú všetci žiadatelia a ich projektový partneri povinnosť...
15-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: GRANTOVÝ PROGRAM E-TALENT POZNÁ SVOJICH VÍŤAZOV!!!
Grantový program E-Talent mal termín uzávierky 15. novembra 2013. Spomedzi 32 všetkých prihlásených...
15-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Hľadá firmy so zodpovedným biznisom
Nadácia otvorila nominácie na Via Bona Slovakia za rok 2013. Ocenenie vyzdvihuje inšpiratívne projekty...
15-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
POD: Oznam pre žiadateľov Programu obnova dediny
Na stránke www.obnovadediny.sk bola zverejnená informácie pre žiadateľov o dotáciu, že podávanie žiadostí...
15-01-2014
kultúra a umenie
MK SR: Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na troch členov rady Slovenského filmového ústavu
V zmysle čl. 5 štatútu Slovenského filmového ústavu vydaného ministrom kultúry Slovenskej republiky na...
15-01-2014
kultúra a umenie
MK SR: O poskytnutie grantu z nového grantového programu PRO LIBRIS požiadalo 40 uchádzačov
O poskytnutie grantu z nového grantového programu na podporu slovenskej literatúry a dostupnosti prekladov...
15-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Usmernenie č. 1/2014 OPV pre Prijímateľov k správnemu vymedzeniu jednotky „osobohodina“
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 13.01....
15-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VUB: Súťaž Economicus
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje