Aktuálne výzvy
13-12-2013
veda a výskum
Vyhlasovanie výziev pre OPV a OPVaV
V súvislosti so záverom programového obdobia 2007-2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu...
13-12-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Vyhlasovanie výziev pre OPV a OPVaV
V súvislosti so záverom programového obdobia 2007-2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu...
13-12-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...
13-12-2013
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.11.2013
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
12-12-2013
životné prostredie
OP Životné prostredie: Správa o vyhodnotení výzvy OPŽP-PO3-13-2 zo dňa 25. 02. 2013
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Životné...
12-12-2013
sociálne projekty
Karpatská nadácia: Fond Karpatskej vandrovky znovu ponúka podporu.
Karpatská nadácia otvorila 12. decembra 2012 štvrtú grantovú výzvu Fondu Karpatskej vandrovky s názvom...
12-12-2013
priemyseľ a výroba
Výzvy pre Horizont 2020 zverejnené
Európska komisia dňa 11.12.2013 zverejnila prvé výzvy nového rámcového programu pre výskum a inovácie...
12-12-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
FNPV: Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre študentov
Rada fondu na podporu vzdelávania začiatkom decembra schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov....
12-12-2013
sociálne projekty
OP ZaSI: Oznam Riadiaceho orgánu pre OP ZaSI k zverejneniu harmonogramu výziev na rok 2014
V rámci OP ZaSI bol v roku 2012 vykonaný systémový audit EK, kde audítori ESF skúmali nastavenie, účinnosť...
12-12-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatra banky: Nový grant Stredoškoláci do sveta pozná svojich víťazov
Nadácia Tatra banky vyhodnotila prvý ročník nového grantového programu pre stredoškolákov. K termínu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje