Aktuálne výzvy
27-04-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 1/2011 pre Prijímateľov vo veci vplyvu DPH na výdavky projektu
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila na svojej...
07-04-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva PRV: 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...
01-04-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Výzva 1.1 Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy
Dňa 31.3.2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy...
03-03-2011
životné prostredie
OP ŽP: Zrušenie výzvy OPŽP-PO4-11-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
15-02-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Výzva na predkladanie iadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
10-02-2011
sociálne projekty
OPZ: Aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2011
Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejňuje aktualizovaný...
10-02-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva k predkladaniu žiadostí o úhradu DPH pre opatrenia 3.4.1, 3.4.2
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu pre oprávnené obce k predkladaniu...
10-02-2011
životné prostredie
Zelené oázy 2011: Postupujúce projektu do 2. kola
Na stránke Nadácie Ekopolis, bola zverejnená informácia o grantovom programe Zelené oázy 2011, podporovaného...
08-02-2011
sociálne projekty
MPSVaR SR: Vyhláška č. 22/2011 o dotáciách v pôsobnosti ministerstva
V zbierke zákonov č. 22/2011 bola zverejnená Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej...
08-02-2011
životné prostredie
OP Životné prostredie: Vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v operačných cieľov 4.1 a 4.2
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 2.2.2011 výzvu k prioritnej osi...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje