Aktuálne výzvy
08-01-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Základná infraštruktúra: Zaslanie skrátených monitorovacích správ
MPRV SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom týmto upozorňuje konečných prijímateľov projektov...
08-01-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2 - Dotazník o stave projektu po skončení realizácie
MPRV SR ako riadiaci orgán týmto upozorňuje príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu...
30-12-2014
veda a výskum
OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020: Konferencia k predstaveniu operačného programu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR si Vás dovoľujú pozvať...
30-12-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Indikatívny harmonogram výziev realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015
Na stránke www.nsrr.sk bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev realizovaných v rámci operačných...
30-12-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb
V Zbierke zákonov bolo zverejnené Nariadenie vlády č. 342/2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania...
27-12-2014
životné prostredie
OP ŽP: Informácia o nezverejnení harmonogramu predkladania žiadostí o NFP na rok 2015
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie oznamuje, že v roku 2015 neplánuje vyhlásiť žiadnu...
27-12-2014
životné prostredie
OP ŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-14-4
Na stránke www.opzp.sk, bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-14-4, ktorá...
27-12-2014
životné prostredie
OP Kvalita životného prostredia: Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2015 - február 2016
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle...
15-12-2014
priemyseľ a výroba
Elektronizácia medzinárodného obchodu
Finančná správa spustí 15. decembra 2014 do prevádzky Národný projekt – Elektronické služby Centrálneho...
15-12-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
DÔLEŽITÉ !!! Zmena adresy Environmentálneho fondu
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 15.12. 2014 sa Environmentálny fond sťahuje do nových priestorov...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje