Aktuálne výzvy
23-09-2008
životné prostredie
Výzvy OP ŽP v rámci prioritnej osi 5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny.
VÝZVA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí...
23-09-2008
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Výzva OP KaHR: 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo dňa 16. septembra 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
23-09-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva na IBR opäť vyhlásená!
NEPREHLIADNITE! Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) bola dňa 17.9.2008 zverejnená...
18-09-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 5 ročník grantového programu PrieStory
PRIESTRANSTVÁ OŽIVUJÚCE VZŤAHY: Nadácia Ekopolis vyhlásila dňa 16. septembra 2008 - 5. ročník grantového...
18-09-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva OP KaHR: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energeticky
NEPREHLIADNITE! MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA JE VYHLÁSENÁ: Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo...
10-09-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva OP Zdravotníctvo: 2.1: Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
ZDRAVOTNÍCTVO - VÝZVA: Dňa 4. septembra 2008 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný...
10-09-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky 3. kola v rámci výzvy ROP: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Na stránke Regionálneho operačného programu bol uverejnený zoznam schválených žiadostí v rámci 3. kola...
10-09-2008
priemyseľ a výroba
Výzva OP KaHR: 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
OP KaHR - AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
10-09-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva MŠ SR: 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim...
10-09-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Zmluvy na opatrenie 1.1 a 1.2 Programu rozvoja vidieka sa už podpisujú
NEPREHLIADNITE - OZNAM MPSR: V uplynulých dňoch uverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR informáciu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje