Aktuálne výzvy
10-09-2008
priemyseľ a výroba
Výzva OP KaHR: 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
OP KaHR - AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
10-09-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva MŠ SR: 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim...
10-09-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Zmluvy na opatrenie 1.1 a 1.2 Programu rozvoja vidieka sa už podpisujú
NEPREHLIADNITE - OZNAM MPSR: V uplynulých dňoch uverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR informáciu...
05-09-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV Z ACCENTURE FONDU
Na stránke nadácie Pontis bol zverejnený zoznam 16 rôznorodých podporených projektov, ktorý Accenture...
05-09-2008
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Cezhraničná spolupráca: Slovensko - Poľsko
AKTUÁLNA VÝZVA : Riadiaci orgán v Poľskej republike po dohode s Ministerstvom výstavby a regionálneho...
05-09-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Ukončenie výzvy PPA: Opatrenie 1.5
UKONČENIE VÝZVY: Na stránke PPA bolo uverejnené oznámenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok...
19-08-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
NOVINKA: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o...
19-08-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky: Jazykové laboratóriá pre základne a stredné školy 2008
VÝSLEDKY : Na stránke Ministerstva školstva SR bol uverejnený zoznam podporených jazykových laboratórií,...
05-08-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie žiadostí o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Nariadenie komisie č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým...
04-08-2008
sociálne projekty
Dotácia na humanitnú starostlivosť
NEPREHLIADNITE: V rámci Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5.decembra...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje