Aktuálne výzvy
13-01-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2012
Na stránke Regionálneho operačného programu bol zverejnený indikatívny harmonogram výziev na rok 2012. Dokument...
11-01-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie...
02-01-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávnaie: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2011/1.1/06-SORO
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola zverejnená informácia o výsledkoch...
01-12-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPV-2011/3.1/03-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský...
01-12-2011
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Oznámenie o výške priamych platieb na rok 2011
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej stránke oznámenie o výške priamych platieb na rok...
10-11-2011
životné prostredie
OP Životné prostredie: Konferencia: Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2011
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie organizuje...
30-10-2011
životné prostredie
OP Životné prostredie: Usmernenie č. 2 k výzve OPŽP-PO4-11-3
Ministerstvo životného prostredia SR dňa 27. októbra 2011 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie...
30-10-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o schválení Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2010
Európska komisia prostredníctvom svojho IT systému SFC2007 informovala Riadiaci orgán pre Regionálny...
04-10-2011
životné prostredie
OPŽP: Výzva v rámci Prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje