Aktuálne výzvy
30-10-2011
životné prostredie
OP Životné prostredie: Usmernenie č. 2 k výzve OPŽP-PO4-11-3
Ministerstvo životného prostredia SR dňa 27. októbra 2011 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie...
30-10-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o schválení Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2010
Európska komisia prostredníctvom svojho IT systému SFC2007 informovala Riadiaci orgán pre Regionálny...
04-10-2011
životné prostredie
OPŽP: Výzva v rámci Prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo...
28-09-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Bratislavský kraj: Schválenie revízie Operačného programu
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejnil na svojej stránke oznam ohľadne revízie...
26-09-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva OPV: OPV-2011/1.1/07-SORO na predkladanie žiadostí o NFP s názvom INOVOVANIE OBSAHU A METÓD VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH PRE POTREBY TRHU PRÁCE
Dňa 26.9.2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy...
26-09-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007...
22-09-2011
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2011/2012
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
22-09-2011
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: 2. Ročník konferencie Operačný program Zdravotníctvo v projektoch na tému Modernizácia ambulantných a špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadení
Pod záštitou ministra zdravotníctva sa uskutoční 2. ročník konferencie s názvom Operačný program Zdravotníctvo...
21-09-2011
životné prostredie
OP ŽP: Usmernenie k výzve OPŽP-PO4-11-3 - predĺženie termínu predkladania žiadostí o NFP
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na svojej stránke usmernenie k výzve OPŽP-PO4-11-3, ktorá...
10-09-2011
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Nadácia SPP pomôže oživiť tradície v regiónoch
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu spustila po úspešnom prvom ročníku Grantový program Dedičstvo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje