Aktuálne výzvy
20-02-2015
veda a výskum
Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 9/2011 k ukončeniu realizácie projektu pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj
Upozornenie prijímateľov na dodržiavanie a plnenie si povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí...
13-02-2015
veda a výskum
MHSR: Žiadosti o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami možno predkladať až do 18. februára 2015
Z dôvodu veľkého záujmu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predlžuje termín ukončenia výzvy...
13-02-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
13-02-2015
životné prostredie
OPŽP: Základné dokumenty Monitorovacieho výboru pre OP KŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
13-02-2015
sociálne projekty
Zdravotníctvo: Výzva OPZ 2015/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská
Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
13-02-2015
sociálne projekty
Zdravotníctvo: Výzva OPZ 2015/PO1/01 pre všeobecné a špecializované nemocnice
Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
06-02-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
MHSR: Pozvánka na konferenciu VEREJNÉ BUDOVY POD LUPOU
Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Ušetriť...
06-02-2015
priemyseľ a výroba
MHSR: Inovatívny čin roka 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v snahe povzbudiť inovačné aktivity vyhlásilo 2. februára...
06-02-2015
sociálne projekty
ZDRAVOTNÍCTVO: Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „RO")...
06-02-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31. 01. 2015
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje