Aktuálne výzvy
14-03-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie k ukončeniu realizácie projektov
Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vydáva predmetné...
14-03-2015
veda a výskum
UPOZORNENIE na zmeny v procese verejného obstarávania vo vzťahu k povinnostiam prijímateľov NFP v rámci OPV a OPVaV
Dňa 01.03. 2015 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa povinnosti...
14-03-2015
veda a výskum
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 pre OPVaV
Dovoľujeme si Vás informovať, že od 03. 03. 2015 je platný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie...
02-03-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Príručka pre žiadateľa pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách
Príručka pre žiadateľa pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na...
02-03-2015
priemyseľ a výroba
Konferencia CERN – Slovensko: Priemysel a transfer vedomostí
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Európska Organizácia pre jadrový výskum CERN, Ministerstvo...
02-03-2015
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Elektornické trhovisko je už ostrej prevádzke
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
02-03-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.8
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
02-03-2015
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
02-03-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia v časti “Projekty TP”
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
02-03-2015
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie č. 2 k výzve s kódom č. OPŽP-PO2-14-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. februára 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje