Aktuálne výzvy
22-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Ukončenie prihlasovania do súťaže Junior Internet
Prihlasovanie do súťaže Junior Internet bolo dňa 16.2.2007 uzavreté. Tento rok sa do národnej súťaže...
21-02-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácia na reštrukturalizáciu vinohradov
Cieľom systému reštrukturalizácie vinohradov je prispôsobenie sa produkcie trhovým podmienkam a skvalitnenie...
21-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Aliante 2007
Aliante 2007 je medzinárodný projekt zameraný na prezentáciu problematiky bezpečnostnej a obrannej politiky...
19-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Súťaž Zelený svet
Súťaž Zelený svet, XII. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže sa koná pri...
19-02-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Dotácia MF SR
Aj tento rok je možné žiadať o dotáciu z Ministerstva financií SR v rámci Výnosu Ministerstva financií...
16-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zamestnávatelia majú veľký záujem vzdelávať svojich zamestnancov
O veľkom záujme vzdelávať svojich zamestnancov svedčí 635 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré...
16-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na vydávanie pedagogickej tlače na rok 2007
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vyčlenilo z rozpočtu kapitoly na rok 2007 finančné prostriedky...
09-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Krajský školský úrad v Prešove a Úrad vlády SR vyhlasujú súťaž Východ vie - Drogy nie
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci II. stupňa všetkých typov základných škôl a osemročných gymnázií na území...
06-02-2007
sociálne projekty
Dotácia na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci
Na základe výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005...
06-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti
Aj v tomto roku sa môže požiadať o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje