Aktuálne výzvy
28-02-2020
priemyseľ a výroba
OPVaI: MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Banskobystrického kraja v oblasti cestovného ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra...
28-02-2020
priemyseľ a výroba
OPVaI: MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Prešovského kraja v oblasti cestovného ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra...
28-02-2020
priemyseľ a výroba
OPVaI: Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2019/ 3.1.1-3.3.1-22)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná...
28-02-2020
priemyseľ a výroba
OPII: Výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-25)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra...
28-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Agrorezort chce zvýšiť dostupnosť potravín v menších obciach
Dostupnosť potravín v obciach na vidieku klesá. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV...
27-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: INFORMÁCIA OHĽADOM EXPORTU MLIEČNYCH VÝROBKOV DO ČÍNY
Informácia ohľadom exportu mliečnych výrobkov do Číny Generálna administratíva colnej správy ČĽR (GACC)...
27-02-2020
priemyseľ a výroba
MINEDU: CVTI SR sa zapojilo do projektu na podporu malých a stredných podnikov
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) bude pomáhať vyhľadávať zahraničných partnerov na...
26-02-2020
priemyseľ a výroba
OPVaI: Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra...
26-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 45/PRV/2020 pre podopatrenie 8.4
PPAzverejnila na www.apa.sk v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie...
26-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 46/PRV/2020 pre podopatrenie 6.1
PPA zverejnila na www.apa.sk, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje