Aktuálne výzvy
10-11-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
V rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020 sa aktuálne pripravuje výzva na podopatrenie...
27-10-2020
priemyseľ a výroba
OPII: Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná...
21-10-2020
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Ministerstvo školstva: Vybavenie školských jedální
Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách - vyhlásené...
20-10-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
MVSR: Národný projekt Covid MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo dňa...
19-10-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva pre výrobcov v sektore ovocie, zelenina a vinohradníctvo, vinárstvo
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 15.10.2020 na svojej stránke výzvu na predkladanie...
15-10-2020
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Cestovný ruch - poskytnutie pomoci z dôvodu Covid-19
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránky informáciu o poskytnutí...
15-10-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond - Informácia o vyhodnotení žiadostí - EF 2020
Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie...
09-10-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie k podpornému opatreniu Zelená nafta 2019+ v roku 2020
Oznámenie k podpornému opatreniu Zelená nafta 2019+ v roku 2020 V rámci podporného opatrenia na základe...
05-10-2020
priemyseľ a výroba
OPEN DOOR: Výzva na nákup technológie stále aktuálna
Open Door Váš partner pri čerpaní dotácií ________________________________________ Dobrý deň, radi...
03-09-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP: Výzva - Cyklotrasy
Dobrý deň,  dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje