Aktuálne výzvy
09-10-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie k podpornému opatreniu Zelená nafta 2019+ v roku 2020
Oznámenie k podpornému opatreniu Zelená nafta 2019+ v roku 2020 V rámci podporného opatrenia na základe...
05-10-2020
priemyseľ a výroba
OPEN DOOR: Výzva na nákup technológie stále aktuálna
Open Door Váš partner pri čerpaní dotácií ________________________________________ Dobrý deň, radi...
03-09-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP: Výzva - Cyklotrasy
Dobrý deň,  dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
02-09-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Aktuálna výzva - Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o...
30-08-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Navýšenie alokácie - Výzva zameraná na triedený zber KO - ostatné regióny
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
30-08-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Podpora v súvislosti s COVID-19
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke oznámenie o zverejnení Výzvy...
30-08-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond - aktuálne výzvy do 15. 12. 2020
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálnu dotačnú možnosť z Environmentálneho fondu. Podpora...
05-03-2020
životné prostredie
SAŽP: SÚŤAŽ ZELENÝ MERKÚR vyhrala spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar nad Hronom
Výsledky súťaže Zelený Merkúr, ktorá je zameraná na environmentálne správanie firiem podnikajúcich v...
05-03-2020
životné prostredie
SAŽP: ZELENÝ SVET: JE TO V MOJICH RUKÁCH
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlasuje 25. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje