Aktuálne výzvy
31-01-2014
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Určenie finančného limitu pre nadlimitnú zákazku VO
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
31-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA- PRV: Oznámenie č. 105 zo dňa 31.01.2014 (Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
30-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Informácia pre príjemcov podpôr neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje príjemcov podpôr neprojektových opatrení...
30-01-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Sumárny prehľad - projektové opatrenia PRV SR 07-13 a OP RH SR 2007-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila Sumárny prehľad - projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2013...
29-01-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie č. 104 zo dňa 28.01.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
24-01-2014
životné prostredie
Podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie budú známe v polovici roka 2014
Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O prostriedky...
24-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Ekopolis: Pohoda za mestom - zoznam finalistov II. kola
Program Pohoda za mestom poskytuje už štvrtý rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí...
22-01-2014
sociálne projekty
Karpatská nadácia: Tu žijeme a pomáhame- PREDĹŽENÁ UZÁVIERKA
Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti LEAR Corporation Seating...
21-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
LIDL: Ekohra
Spoločnosť LIDL s podporou pri komunikovaní súťaže, ktorú poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu...
21-01-2014
kultúra a umenie
FID LAB 2014
Počas 25. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Marseille (od 1. do 7. júla 2014 vo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje