Aktuálne výzvy
17-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Oznámenie pre prijímateľov NFP- Usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov č. 1/2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie...
16-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
IKEA: Program ZELENÁ ŠKOLA
IKEA kladie dlhodobo veľký dôraz na ochranu a zlepšovanie životného prostredia po celom svete. Zdroje...
16-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Európsky univerzitný inštitút: Výskumné granty na PhD. programy Európskeho univerzitného inštitútu
Európsky univerzitný inštitút (European University Institute - EUI) so sídlom v talianskom Fiesole, jedinečná...
16-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Občianske združenie LEAF: ŠTIPENDIÁ PRE SLOVENSKÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV V ZAHRANIČÍ
V rámci programu Slovak Professionals Abroad občianskeho združenia LEAF budú identifikovaní inšpiratívni...
16-01-2014
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.1
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
15-01-2014
sociálne projekty
MDVRR SR: Ministerstvo ocení netradičné a úsporné bytové stavby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) opäť ocení najúspešnejšie projekty...
15-01-2014
sociálne projekty
Európa pre občanov: Povinná registrácia
V rámci nového programového obdobia EpO 2014 -2020 majú všetci žiadatelia a ich projektový partneri povinnosť...
15-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: GRANTOVÝ PROGRAM E-TALENT POZNÁ SVOJICH VÍŤAZOV!!!
Grantový program E-Talent mal termín uzávierky 15. novembra 2013. Spomedzi 32 všetkých prihlásených...
15-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Hľadá firmy so zodpovedným biznisom
Nadácia otvorila nominácie na Via Bona Slovakia za rok 2013. Ocenenie vyzdvihuje inšpiratívne projekty...
15-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
POD: Oznam pre žiadateľov Programu obnova dediny
Na stránke www.obnovadediny.sk bola zverejnená informácie pre žiadateľov o dotáciu, že podávanie žiadostí...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje